h

9. Een eerlijke overheid

Een overheid als betrouwbare partner, die je helpt en steunt. Die er voor je is als je haar nodig hebt op welk gebied dan ook.

Het vertrouwen in de overheid - zowel landelijk als lokaal – is naar een dieptepunt gezakt. Dat moeten wij onszelf als raadsleden en bestuurders ook aanrekenen. We moeten ons afvragen wat hiervan de oorzaken zijn en hoe wij het zo noodzakelijke vertrouwen kunnen herstellen. Burgers weer het idee geven dat we er voor hen zijn. Niet de vijand die hen benadeelt, maar de partner die voor hen op komt. Daarom pleiten wij als SP voor de volgende aandachtspunten:

  • Onze lokale overheid is benaderbaar en heeft korte lijntjes naar de burgers. Waar mogelijk in persoonlijk contact.
  • Ambtenaren en bestuurders komen afspraken tijdig na en nemen hun inwoners serieus. Klachten worden netjes afgehandeld en er vindt terugkoppeling plaats.
  • Er worden geen plannen en “pilots” gedropt, zonder betrokkenen daarbij vanaf de eerste aanzet te betrekken.
  • Naast digitale diensten blijft er ook ruimte voor persoonlijk contact.
  • Er wordt gebruik gemaakt van beginspraak. Meedenken en -praten vanaf het eerste begin (met een leeg blad) wordt het devies.
  • Wij pleiten voor een breed bestuursakkoord in plaats van een dichtgetimmerd coalitieakkoord. Meer ruimte voor debat.
  • Gelijke monniken, gelijke kappen geldt voor iedereen.

U bent hier