h

Nieuws van de afdeling

24 mei 2022

Radarverstoring “verstoort” komst nieuwe windmolens

Foto: SP

 De gemeente Meierijstad onderzoekt in 2022 en 2023 de mogelijkheden voor windenergie.  Eén van de onderzoeken is een radartoets. TNO onderzocht in opdracht van de gemeente Meierijstad of windmolens in de vier vastgestelde zoekgebieden de vliegradar zouden  verstoren. De uitkomst is dat het plaatsen van extra windmolens in Meierijstad niet mogelijk is, omdat ze de radar teveel zouden verstoren. Dit geldt niet voor de vier windmolens die aan de A50 komen (Veghel Win(d)t), die waren al eerder wél door de radartoets gekomen. 

Lees verder
24 mei 2022

THEMA-AVOND SP OVER OORLOG IN OEKRAÏNE

Foto: SP

Maandag 30 mei wordt er door de SP een openbare thema-avond gehouden over de oorlog in Oekraïne. SP Tweede Kamerlid Jasper van Dijk en Angelo Schuurmans, oprichter van Thuis in Oss zijn die avond de sprekers. De bijeenkomst wordt gehouden in onze zaal, Linkensweg 40A in Oss en is voor iedereen toegankelijk.

Lees verder
18 mei 2022

Huurbevriezing? Vraag het aan!!!!!!

Alles wordt duurder. Energiecrisis. Energielasten worden onbetaalbaar. Boodschappen worden duurder. Steeds meer mensen naar de voedselbank en ga zo maar door. Het kabinet Rutte vond een eenmalige energietoeslag voor de lange inkomens nodig. Mooi.............maar eenmalig. En wat als je net boven de norm zit? jammer dan...........dus. Schandalig.

Lees verder
12 mei 2022

energietoeslag? Aanvragen.....

Foto: SP

In de raadsvergadering van 10 mei kregen we antwoord op onze aanvullende vragen over de energietoeslag. De gemeente kan/mag niet via de belasting (wat woningcooperaties wel mogen) inkomens opvragen van onze woners om de landelijke energietoeslag van 800 euro automatisch toe te kennen. Raar maar het is niet anders. Ook gaat Meierijstad de grens voor toekenning van 120 van de bijstandsnorm nu (nog niet) ophogen naar 130%.

Lees verder
25 april 2022

Eerste hulp bij energie-armoede

Foto: SP

De SP Meierijstad heeft steeds aandacht gevraagd voor energie-armoede. Energie-armoede betekent dat gezinnen een te groot deel van het inkomen aan energiekosten moeten uitgeven. Dat heeft grote gevolgen. Er kunnen schulden ontstaan. Of nog erger: te weinig geld om van te leven. In Meierijstad zijn gelukkig de eerste stappen gezet om mensen te helpen. De gezinnen met de laagste inkomens hebben wat lucht gekregen. Vóór 1 mei van dit jaar ontvangen deze gezinnen € 800,-- energietoeslag. De SP Meierijstad vraagt wel uitdrukkelijk aandacht voor de gezinnen die niet bekend zijn bij de gemeente.  (vertel dit ook aan uw buren, vrienden, kennissen en collega's, die mogelijk in aanmerking kunnen komen, voor een toeslag)

Lees verder
12 april 2022

Energietoeslag:"mensen krijgen op tijd hun toeslag"

Foto: SP

In verschillende gemeenten is er wat commotie ontstaan wat betreft de uitbetaling van de energietoeslag van 800 euro.  Hoe is het geregeld in Meierijstad? SP Meierijstad vindt dat het voor de mensen, die hiervoor in aanmerking komen, goed geregeld moet zijn. En niet de dupe worden van onduidelijke regelgeving en niet onnodig moeten wachten op hun toeslag. SP Meierijstad heeft meteen schriftelijke vragen gesteld aan het college van B. en W.  SP raadslid Tonnie Wouters is in eerste instantie tevreden met de antwoorden.  "In tegenstelling tot de geluiden, die wij horen van andere gemeente, is Meierijstad al enige tijd bezig met de voorbereidingen. En dat in onze gemeente, de mensen op tijd hun energietoeslag krijgen."

Lees verder

Pagina's

U bent hier