h

Afdeling

Sinds 1 juli 2016 zijn de SP afdelingen Schijndel, Veghel en de SP Werkgroep Sint Oedenrode samengegaan in de SP afdeling Meierijstad. Ook  de nieuwe SP-afdeling is een vrijwilligersorganisatie. Die draait dankzij de inzet van de actieve leden. Afhankelijk van de activiteiten lukt het de afdeling om tot 150 leden actief bij de activiteiten van de afdeling te betrekken. Door de samenvoeging is er een grote afdeling onstaan met ruim  500 leden.           


Actief betrokken

Veel leden zijn op een of andere manier betrokken bij het werk van de afdeling: zij bezorgen bijvoorbeeld ons maandblad 'De Tribune', werken mee aan campagnes, bemannen het spreekuur van de SP-Hulpdienst, helpen met invullen van belastingformulieren of helpen mee in plaatselijke acties.   


In de wijken

De SP is zich al sinds jaar en dag bewust van de noodzaak om in contact te staan met de mensen in de straat. Het woord zegt het al: Een volksvertegenwoordiger dient het volk te vertegenwoordigen. Eerste voorwaarde om dat goed te kunnen doen, is natuurlijk om de wensen, behoeften en de klachten van het volk te kennen. En daarvoor is het noodzakelijk om in gesprek te gaan met de gewone man of vrouw, met de medewerkers op de werkvloer, en met de mensen in de wijk.

Alle bevindingen, kunnen we gebruiken om te werken aan een beter Meierijstad. De (huidige) fracties in Schijndel en Veghel kunnen vragen stellen over bepaalde misstanden of bv. een initiatiefvoorstel indienen als er iemand met een goed idee komt voor de wijk. En uiteindelijk krijgen alle wijkbewoners nog een flyer in de bus over de bevindingen uit het wijkbezoek en wat de SP daarmee gaat doen.


Meer hulp is altijd welkom.

Het brede terrein waarop de SP actief is, maakt het voor vrijwel iedereen mogelijk om een steentje bij te dragen. Wie wil meehelpen, kan altijd contact opnemen.    


Vergaderingen

Het bestuur van de afdeling vergadert als regel een keer per vier weken. Tussen de vergaderingen door regelt het dagelijks bestuur de lopende zaken. Regelmatig organiseren we openbare vergaderingen of bijeenkomsten met onze leden. Voor meer info over deze bijeenkomsten kunt u contact opnemen met de voorzitter.  


Kantoor

Het afdelingskantoor in Schijndel zal nu gaan fungeren als afdelingskantoor "SP Meierijstad" Hier worden de activiteiten van de afdeling gecoördineerd vanuit ons afdelingskantoor. Ook het spreekuur van de SP-Hulpdienst vindt daar plaats. 

SP kantoor
Andoornstraat 5
5482 PB Schijndel
tel: 073-5430460
 
 

In ons afdelingskantoor vinden de bestuursvergaderingen plaats, is het spreekuur van de SP-Hulpdienst (maandagavond van 20.00-21.30 uur), vinden scholingen plaats en andere actiebijeenkomsten. Daarnaast hebben we er onze eigen kleine huisdrukkerij waar we onze actiefolders maken.              


actief worden in de afdeling?

Wilt u zich op uw eigen manier samen met anderen een bijdrage leveren aan een béter Schijndel, een béter Nederland, aan een bétere wereld? Aarzel niet en neem contact op. Samen kunnen we altijd veel meer dan ieder op zich. T 543 04 63 of mail de afdeling

   


Lid worden?

Wilt u ons steunen in de strijd voor een beter en socialer Nederland, te beginnen in onze eigen gemeente? Wordt nu lid van de SP.  

U bent hier