h

Onze top 10

 
 
 
 
Nu online  Verkiezingsprogramma: Eerlijk zullen we alles delen
 
 
Hieronder al het nieuws van SP Meierijstad
17 januari 2022

Is de gemeente verzekerd voor schade aan hulpmiddelen?

In het tv programma “Kassa”, afgelopen zaterdag werd er aandacht besteed aan verzekeringen van hulpmiddelen. Als je een beperking hebt en je hebt een rolstoel nodig, dan kun je daarvoor naar de gemeente die je deze in bruikleen geeft. Maar wat als je daar een ongeluk mee krijgt? Dan kan het zomaar zijn dat je een rekening van duizenden euro's krijgt voor reparatie van het hulpmiddel. SP Meierijstad is hier bezorgd over.

Lees verder
15 januari 2022

Eerlijk delen in de AOW

Column  van SP raadslid Kees van Limpt 

Het minimumloon wordt verhoogd, uitkeringen volgen, maar de mensen met AOW niet. Dat zou te veel geld kosten. En dat argument snijdt hout, want de groep AOW-ers is inmiddels groot. Maar diezelfde groep is ook heel divers. Mensen die goed geboerd hebben omdat ze een goed pensioen hebben kunnen opbouwen, maar vooral ooit een huis hebben kunnen kopen. En jarenlang veel overheidsgeld kregen in de vorm van hypotheekrenteaftrek. Of subsidie bij de aankoop van een premie A woning. Jaren later nog subsidie kreeg voor verduurzaming van hun woning en aankoop van zonnepanelen. Kortom: in de loop der jaren volop hebben geprofiteerd van de vele gunstige regelingen die voor huizenbezitters golden en gelden. Ik ben er daar één van en mijn hele grote familie zit in datzelfde schuitje en vele Nederlanders met ons.

Lees verder
13 januari 2022

"we hadden veel verder kunnen zijn"

Foto: SP

Soms moet je in de politiek erg veel geduld hebben.Zeker als je vanuit de oppositie iets voor elkaar wilt krijgen. SP raadslid Kees van Limpt:  "Maar af en toe lijkt geduld toch beloont te gaan worden. Al lijkt het erop, dat je dan de Raad van State nodig hebt om te bereiken wat je ooit eerder hebt voorgesteld." Dat lijkt nu te gebeuren als het gaat over de N279 en de aansluiting op de industrieterreinen in Veghel. Al in 2016 destijds in de gemeente Veghel kwamen wij als SP met het idee om te onderzoeken, of een aansluiting bij de Maxwell Taylorbrug mogelijk zou zijn. Om met een ovatonde boven de N279 of een rotonde een stukje verderop richting Veghel de verbinding met de N279 te realiseren. Maar de coalitie besliste anders. Er moest een twaalf miljoen kostende verbinding komen van Keldonk naar de industrieterreinen. Een aanslag op ruimte en de natuur. En op de gemeentelijke portemonnee.

Lees verder
9 januari 2022

open brief aan Area en Woonmeij: Geen huurverhoging!

Foto: SP

Verhuurdersheffing wordt afgeschaft.

Al jarenlang betalen woningcorporaties een verhuurdersheffing aan het Rijk. Een extra belasting opgebracht door huurders, verdwijnt in de Nederlandse schatkist. Woonmeij en Area moeten vele, vele miljoenen per jaar afdragen. Schandalig.

SP-fractievoorzitter Ruud Merks: Naar het zich laat aanzien wordt deze verhuurdersheffing volgend jaar afgeschaft. Eindelijk. Want de vele, vele miljoenen kunnen nu gebruikt gaan worden in het belang van de huurders in Meierijstad. Isolatiemaatregelen aan de huurwoningen, beter onderhoud, het bouwen van nieuwe woningen, daar waar nodig groot-onderhoud, extra service en meer. Zowel Area als Woonmeij staan bekend als en noemen zichzelf ook sociale verhuurders.

Voor de SP reden om onderstaande Open Brief naar de twee grootste verhuurders in Meierijstad te sturen; 

Hieronder de OPEN BRIEF
Lees verder
4 januari 2022

Beknopt jaarverslag 2021 van de fractie.

Ook het kalenderjaar 2021 stond nog steeds in het teken van de pandemie. Met ook nu weer  de nodige “aanpassingen” als digitaal vergaderen of zonder publiek.

Lees verder
18 december 2021

Waardering voor onze vaste vrijwilligers

Foto: SP

Daar staan ze klaar, de Kerstpakketten. Te wachten op onze vaste vrijwilligers .  Als blijk van waardering, omdat ze het hele jaar voor ons klaar staan.  Ieder jaar blikte we samen, onder het genot van een hapje en drankje, terug op het afgelopen jaar. En mocht iedereen een krat met inhoud mee naar huis nemen.  Helaas is dat ook  dit jaar, ivm de richtlijnen van het RIVM, niet mogelijk. Maar niet getreurd, de pakketten worden dit jaar thuis afgeleverd.

Lees verder
17 december 2021

Overheid pas op je tellen.

Foto: SP

Bij de plannen rond de Rembrandtlaan in Veghel ging het al mis. En nu bij de N279 ook weer. Plannen van tafel geveegd door de Raad van State, vanwege verouderde verkeerstellingen. In Veghel gebruikte ze destijds de tellingen uit 2008. Bij plannen die tien jaar later in de steigers stonden. En dus niet klopten. Nu wordt de provincie teruggefloten omdat de tellingen geen betrouwbaar beeld geven van de te verwachten verkeersdrukte. Als SP in de gemeente Veghel hebben wij toen al gevraagd om actuele verkeerstellingen en ook bij de plannen rond de N279  in relatie tot de zogenaamde korte haak en aansluiting op de Rembrandtlaan vroegen wij om recente cijfers. Want het verkeerscirculatieplan dat deze moest bieden is nog steeds niet met de raad gedeeld. Het is dus blijkbaar voor lokale en  provinciale overheid ontzettend lastig verkeersstromen goed  in te schatten.

Lees verder
17 december 2021

Onze "Benjamin" is weer terug in de politiek

Foto: SP

Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag (zie foto) is Marieke Broekmeulen geïnstalleerd als (burger) commissielid voor onze SP fractie.  Ze gaat de komende maanden onze fractie in de gemeenteraad actief ondersteunen in de commissievergaderingen. Marieke is zeker geen onbekende in de politiek. Onze "Benjamin" (zoals ze bij de SP liefkozend wordt genoemd) was eens raadslid voor de SP in Schijndel (2014-2016).  Bij de gemeenteraadsverkiezingen staat Marieke op onze kandidatenlijst op een mooie verkiesbare 4e plaats. 

Lees verder
9 december 2021

GEEN HUUREXPLOSIE

Foto: SP

Een huurexplosie dreigt ook in Meierijstad. De hoogte van de huren is gekoppeld aan de inflatie en de inflatie is nu op het hoogste niveau sinds 40 jaar. Als er niet wordt ingegrepen dan zou dat huurders honderden euro’s per jaar extra kunnen gaan kosten.  Dit terwijl honderdduizenden huurders nu al klem zitten, en daar komt de drastische stijging van de energieprijzen nog bovenop.  Daarom moeten we nu in actie komen. Eerder heeft de SP met succes samen met duizenden huurders de huur voor het afgelopen  jaar kunnen bevriezen – iets dat sinds 1959 niet meer is voorgekomen. SP raadsleden Ruud Merks en Tonnie Wouters voerde afgelopen jaar  (met succes) een actie bij Woonmeij (zie foto)  Tonnie Wouters: "Het kan dus wel. Als we samen sterk staan dan zien we dat ze niet meer om ons heen kunnen."

Lees verder
3 december 2021

“geef me een stal en ik bouw er huurwoningen”. (2)

Foto: SP

In de commissievergadering van 1 december stond een voorstel op de agenda over gebiedsontwikkeling. Binnen een groter regionaal plan twee gebieden als pilot in Meierijstad. Waar voor boeren die willen saneren de verloedering aangepakt wordt, natuur en recreatie meer kans krijgt en er ruimte voor woningbouw mogelijk zou zijn. Toen we dit voorstel lazen, moesten we denken aan de uitspraak van  Jan van Vucht, directeur van AREA in het BD van 25 november: “geef me een stal en ik bouw er huurwoningen” En aan onze presentatie van schuurwoningen in 2017. Transitie van stallen naar bijvoorbeeld huisvesting. Dat is mooi. Zeker als het betaalbaar wonen wordt. Want een ambitie luidt: saneren van opstallen en realiseren van meer woningen.

Lees verder

Pagina's

 

 

Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad