h

Welkom op de website van de SP-afdeling Meierijstad. Sinds 1 januari 2017 is Meierijstad de fusiegemeente, van de gemeentes Veghel, Sint Oedenrode en Schijndel.

Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad
21 mei 2017

reistijd 90 minuten is geen probleem

Foto: vng / vng.nl

Voor het CDA, Team Meierijstad, VVD, PvdA, Lijst Blanco, Hart voor Schijndel en gemeentebelang Meierijstad is het geen enkel probleem als kinderen 90 minuten in een taxi moeten zitten om op school te kunnen komen. Alleen D'66 en 1 lid van Team Meierijstad steunden het amendement van de SP dat de reistijd maximaal 60 minuten mag zijn.

Lees verder
16 mei 2017

"rupsje nooitgenoeg"

Foto: SP

Komende donderdag neemt de gemeenteraad van Meierijstad een besluit over de "Verordening fractieondersteuning Meierijstad 2017" Hierin worden o.a. diverse zaken geregeld, zoals het recht van raadsleden op ambtelijke bijstand, maar ook de hoogte van een fractievergoeding.  Dit bedrag is jaarlijks € 2250,- per fractie met daar bovenop ook nog eens € 100,-  per raadslid.  Voor de SP fractie, opgeteld een bedrag van € 2550,- per jaar.  Fractievoorzitter Ruud Merks heeft al in de commissievergadering laten doorschemeren, dat de SP-fractie tegen het voorstel zal stemmen.  Merks: "elk raadslid krijgt nu al een netto onkostenvergoeding van €  167 ,-  per maand!! Dat is ruim voldoende om alle kosten, van het raadslidmaatschap te dekken.  Genoeg is genoeg"   De SP-fractie gaat (ook al zou de raad de verordening vasstellen) GEEN beroep doen op deze fractievergoeding. 

Lees verder
13 mei 2017

Oude Hoevenbraak goede grond voor... Tomatenplantjes

Foto: SP

Zaterdagmiddag hebben we de bewoners van de ‘oude’ Hoevenbraak     ( het voormalig gemeentelijk woningbedrijf) gefeliciteerd met het behoud van hun wijk. De bouwvereniging gaat de woningen opknappen!! Drie keer is scheepsrecht. De gemeente was in de jaren 80 eerder van plan de wijk te slopen. Dankzij de actie van de bewoners is toen de sloop niet doorgegaan. De tweede keer van dreigende sloopplannen hebben de bewoners dit opnieuw weten te voorkomen. Met toen de SP-wethouder Ger Wouters als verantwoordelijke, zijn de woningen verkocht aan Bouwvereniging Huis en Erf. In de verkoop voorwaarde opgenomen dat de woningen tot 2020 niet gesloopt mochten worden. Nu in 2017 zijn eerdere sloopplannen voor de wijk opnieuw voorkomen en worden de woningen opgeknapt. En hiermee heeft Schijndel een stukje ‘Levende Geschiedenis’ van de wederopbouw na de oorlog behouden.   Hieronder een uitgebreide fotoreportage

Foto: SP
Lees verder
13 mei 2017

Blunder wethouder Witlox

De raad krijgt de leerlingvervoersverordening ter besluitvorming voorgelegd. Maar de opdracht (aanbesteding) naar de vervoersbedrijven is al de deur uit. Zij wachten momenteel op de gunning; welk bedrijf mag de leerlingen van en naar school brengen.

Lees verder
3 mei 2017

breaking news: Oude Hoevenbraak blijft behouden

Foto: mooischijndel

Fantastisch nieuws: Huis en Erf heeft vandaag officieel bevestigd, aan de bewoners van de oude Hoevenbraak, dat hun huizen worden gerenoveerd en niet worden gesloopt. Huis en Erf: "Uit onderzoek is gebleken dat de bewoners graag in de woningen wonen en dat er geen directe noodzaak is om de woningen te slopen"  Huis en Erf verbindt hieraan de conclusie, om de woningen te renoveren, zodat ze nog tien minste 25 jaar mee kunnen.

Lees verder
2 mei 2017

"het was een mooie laan"

Foto: SP

Het was een mooie laan. De zandweg van het Ham richting de Aa. Met bomen aan weerskanten. Hoge populieren. Een fraai stukje landschap, zoals er niet veel meer te vinden zijn in Veghel. En nu zijn ze voor de helft weg. Gekapt. Kaalslag om buikpijn van te krijgen. Weg die mooie laanstructuur.

Lees verder
1 mei 2017

ontwikkelingen n279/Rembrandtlaan

Uit de krantenartikelen van deze week lijkt onze fractie te mogen opmaken, dat de provincie een keuze heeft gemaakt m.b.t. de N279. En dan met name het deel tussen Asten en Veghel. De omleiding rond Zijtaart lijkt van de baan. Gelukkig maar, want dat was in onze ogen een onzinnig plan. Niet alleen omdat een extra omweg die veel grond vraagt en veel geld kost weinig verkeer zou trekken, maar vooral ook omdat een nieuwe aansluiting op de A50 voor nog meer files zou zorgen op die plek. Waar het nu al bijna dagelijks vast loopt. En waar de rijksoverheid voorlopig niets aan wil doen. Overbodige weg dus.

Lees verder
27 april 2017

100 dagen Meierijstad

Foto: SP

Op 10 april was het zover: de nieuw gemeente Meierijstad bestond honderd dagen. Een moment om even terug te blikken. Helaas stemt dat niet vrolijk. Van voortvarendheid kunnen we het zeskoppige college niet betichten. Er werden een flink aantal verordeningen doorgejast en een begroting vastgesteld. Niets meer of minder dan de optelsom van drie voormalige begrotingen.

Lees verder
19 april 2017

'oude' Hoevenbraak behouden!!!!!!!

Foto: SP

Het lijkt erop dat de 'oude ' Hoevenbraak behouden blijft. In de begroting van Huis en Erf is voor dit jaar een flink bedrag opgenomen om de 'oude 'Hoevenbraak te RENOVEREN. De tijdelijke directeur-bestuurder (interim) bevestigde dat hij wil dat de wijk opgeknapt wordt. Heel goed nieuws voor de bewoners. Een grote meerderheid van de bewoners willen geen sloop van de wijk, opknappen ja en als het kan zeker betere isolatie van de woningen. Bewonersacties die samen met steun van de SP gevoerd zijn krijgen een resultaat.

Lees verder
18 april 2017

Coalitiepartijen willen geen verbeteringen voor mensen met beperking

De fractie van team Meierijstad vond het nodig om een motie in te dienen dat de gemeente zich moet houden aan een ratificatie van de VN. Volgens deze ratificatie moet het gemeentelijk beleid zo zijn ingericht dat het beleid nadrukkelijk rekening houd met mensen met een beperking, een zogenoemd inclusief beleid. Natuurlijk geeft verantwoordelijk wethouder Witlox als antwoord, dat gebeurt nu al. Voor de SP-fractie reden om nu eindelijk eens op korte termijn het Wmo-beleid en het beleid van de Sociale dienst op de raadsagenda te krijgen. Twee beleidsterreinen waar je het maximale kunt regelen voor mensen met een beperking. Helaas werd de motie na een schorsing ingetrokken door Team.

Lees verder

Pagina's