h

Welkom op de website van de SP-afdeling Meierijstad. Sinds 1 januari 2017 is Meierijstad de fusiegemeente, van de gemeentes Veghel, Sint Oedenrode en Schijndel.

Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad
27 april 2017

100 dagen Meierijstad

Foto: SP

Op 10 april was het zover: de nieuw gemeente Meierijstad bestond honderd dagen. Een moment om even terug te blikken. Helaas stemt dat niet vrolijk. Van voortvarendheid kunnen we het zeskoppige college niet betichten. Er werden een flink aantal verordeningen doorgejast en een begroting vastgesteld. Niets meer of minder dan de optelsom van drie voormalige begrotingen.

Lees verder
19 april 2017

'oude' Hoevenbraak behouden!!!!!!!

Foto: SP

Het lijkt erop dat de 'oude ' Hoevenbraak behouden blijft. In de begroting van Huis en Erf is voor dit jaar een flink bedrag opgenomen om de 'oude 'Hoevenbraak te RENOVEREN. De tijdelijke directeur-bestuurder (interim) bevestigde dat hij wil dat de wijk opgeknapt wordt. Heel goed nieuws voor de bewoners. Een grote meerderheid van de bewoners willen geen sloop van de wijk, opknappen ja en als het kan zeker betere isolatie van de woningen. Bewonersacties die samen met steun van de SP gevoerd zijn krijgen een resultaat.

Lees verder
18 april 2017

Coalitiepartijen willen geen verbeteringen voor mensen met beperking

De fractie van team Meierijstad vond het nodig om een motie in te dienen dat de gemeente zich moet houden aan een ratificatie van de VN. Volgens deze ratificatie moet het gemeentelijk beleid zo zijn ingericht dat het beleid nadrukkelijk rekening houd met mensen met een beperking, een zogenoemd inclusief beleid. Natuurlijk geeft verantwoordelijk wethouder Witlox als antwoord, dat gebeurt nu al. Voor de SP-fractie reden om nu eindelijk eens op korte termijn het Wmo-beleid en het beleid van de Sociale dienst op de raadsagenda te krijgen. Twee beleidsterreinen waar je het maximale kunt regelen voor mensen met een beperking. Helaas werd de motie na een schorsing ingetrokken door Team.

Lees verder
10 april 2017

Brief automatische incasso is echt

Foto: SP

Op 1 april hebben veel inwoners in Schijndel en Sint-Oedenrode een brief in de bus gekregen van gemeente Meierijstad over het afgeven van een machtiging voor de automatische incasso.  Het was géén 1 april-grap, maar onze SP fractie ontving wel veel vragen of deze machtiging wel echt was.  Reden voor SP fractievoorzitter Ruud Merks op onderzoek uit te gaan.

Misleiding?

Natuurlijk riep de datum van 1 april bij sommige argwaan op.  Maar dat werd nog eens versterkt, door de vraag of je de gemeente Meierijstad voor 10 april wilt machtigen, terwijl het bedrag van de aanslag pas eind april bekend wordt. Nog meer scepsis onstond er, toen bleek dat je de machtiging moet op sturen naar een adres in Boerakker (gemeente Leek). Sommige dachten dat het om een 1 april-grap ging, maar ook de gedachte onstond dat het een nep-brief was. Ruud Merks: "ik heb meteen de gemeente gebeld en gevraagd om opheldering gevraagd. Het bleek allemaal te kloppen, en de brief is echt. Nog dezelfde dag heeft de gemeente een uitleg geplaatst op haar website."

Lees verder
10 april 2017

"Meer meer meer....."

Het was te verwachten, maar geeft toch een gevoel van ongenoegen. Het initiatiefvoorstel van de SP en Lijst Blanco kreeg weinig steun in de gemeenteraad. Het ging erom, dat raadsleden naast hun al riante vergoeding (€1460,-)  plus onkostenvergoeding (€167,65 netto),  ook nog eens 18 euro belastingvrij kunnen aanvragen, omdat ze papierloos moeten vergaderen.  De SP had voorgesteld dit artikel te schrappen. Tijdens de commissievergadering vorige week was er al uitvoerig over "gesproken".  Dat wil zeggen, dat er van alles werd bijgehaald – zoals de toon van het betoog, de afdrachtsregeling, de kans om werkeloos te worden of dat we zuinig moeten omspringen met spullen –  maar de argumenten waarom we dit nodig zouden hebben werden niet genoemd. Terwijl we daar toch zitten om op basis van argumenten beslissingen te nemen.

Lees verder
25 maart 2017

Inspreken Ja, als het maar geen kritiek is!

Weet u het nog?  Amper een half jaartje geleden tijdens de verkiezingscampagne.  Grote woorden gebruiken dat de burgers dichterbij de politiek moet komen en vooral meer inspraak.  Nu is er de mogelijkheid voor burgers/instellingen om ook te komen inspreken, op onderwerpen die niet op de agenda staan.  Prima....   Maar dan kom je als burger een betoog houden, niet voor jezelf, maar voor mensen die het moeilijk hebben en niet in staat zijn, om voor hun eigen op te komen.  En dan?  Je wordt door twee partijen even "afgezeikt".  (Terwijl de afspraak was, dat partijen alleen aanvullende vragen mogen stellen) Kritiek leveren, komt die partijen schijnbaar niet  goed uit.  U bent gewaarschuwd als over 4.5 jaar de verkiezingscampagne weer begint.

Foto: Brabants Dagblad / Brababnts Dagblad
Lees verder
20 maart 2017

1 miljoen SP Stemmers

Foto: SP
Lees verder
16 maart 2017

6661 SP stemmers bedankt

In Meierijstad hebben 6661 mensen op de SP gestemd. Een fantastische uitslag. Daarmee is de SP in Meierijstad na de VVD en het CDA de derde partij geworden. Daarbij laten we de PVV, D'66, Groen Links en de Pvda achter ons.  In de stemburo's: Het Gasthuis, Mgr, Bekkershuis, Wijkgebouw de Spil, Wijkgebouw de Lapvoet werden we zelfs de grootste partij.  Wij , het bestuur en fractie van de SP afdeling Meierijstad, bedanken alle SP stemmers. Deze uitslag geeft ons veel vertrouwen, voor nu en voor de toekomst. U kunt op ons rekenen.!!

Foto: SP
Lees verder
14 maart 2017

pak de macht, stem SP

Foto: SP
Lees verder
11 maart 2017

veel enthousiasme op de markt

De afgelopen dagen waren onze actieve SP-leden te vinden op de markten in Sint Oedenrode, Veghel en Schijndel.  Actief naar de bevolking toe,  om de "zwevende" kiezer te bereiken. Met als boodschap, waarom het zo belangrijk is om a.s. woensdag te gaan stemmen en dan natuurlijk op de SP.  Op de zaterdagmarkt in Schijndel, zorgen onze SP-leden voor live muziek.  Dit zorgde voor een gezellig sfeertje in het centrum en op de omliggende terrassen.  Ruim 600 folders werden er verspreid, ondersteund met o.a. tomaatsponsjes en liters tomatensoep. Resultaat werd er zeker geboekt. Diverse "zwevende kiezers" werden ervan overtuigd, dat een stem op de SP meer dan de moeite waard is

Foto: SP
. Lees verder

Pagina's