h

Welkom op de website van de SP-afdeling Meierijstad. Sinds 1 januari 2017 is Meierijstad de fusiegemeente, van de gemeentes Veghel, Sint Oedenrode en Schijndel.

Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad
25 juli 2017

Snel woningen bouwen in Meierijstad

Begin juni schreven we al: In gelul kun je niet wonen. Dit naar aanleiding van een vergadering over een nieuwe woonvisie voor Meierijstad.  Geen debat dat er snel woningen gebouwd moeten worden in Meierijstad. Geen voorstellen voor nieuwe bouwplannen. Nee, er was informatieverstrekking hoe het proces moet verlopen om in september 2018 een woonvisie te kunnen presenteren. Voor de SP-fractie en SP-raadslid Kees van Limpt, reden om dan zelf het bouwen van woningen op de raadsagenda van september te zetten via een initiatiefvoorstel. Er is in heel Meierijstad een groot tekort aan betaalbare huurwoningen. Niet wachten op de woonvisie, kortom creatief zoeken naar mogelijkheden. En die zijn er!!!!!!!!!!!!!!

Lees verder
18 juli 2017

KOERSWIJZIGING WSD

Door de landelijke bezuinigingen op de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) is er geen instroom van nieuwe mensen meer mogelijk. Ook niet bij de WSD en de IBN. En is de gemeente verantwoordelijk dat mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt toch aan een baan geholpen worden. Of aan zinnige dagbesteding mee kunnen doen. Voor vele mensen een uitkomst, maar niet voor iedereen. Er zijn mensen die onder de 30% loonwaarde presteren (een minimum eis voor werk) die dagbesteding NIET als volwaardig ervaren. Zij willen werken voor hun salaris.

Lees verder
16 juli 2017

Kiezersbedrog van CDA en Team Meierijstad

Zoals verwacht heeft een meerderheid van de raad in Meierijstad voor een Mega-stal in Nijnsel gestemd. Door het afgeven van geen bedenkingen kan de initiatiefnemer verder met zijn plannen. En is de kans groot dat er een Mega-stal komt met maar liefst 18.000 varkens.

Lees verder
9 juli 2017

Geen MEGAstal in Meierijstad

Het was donderdag een emotionele avond. Tijdens de commissievergadering werd langzaam duidelijk hoe de diverse partijen denken over de mogelijkheid, dat er een megastal met 18.000 varkens gebouwd wordt aan de Lieshoutsedijk in Sint-Oedenrode.

Lees verder
6 juli 2017

Dankzij de SP beslist de raad waar de Schijndelse bibliotheek gehuisvest wordt

Wethouder Goijaarts zei in een commissievergadering dat de tekst over de huisvesting van de bibliotheek in Schijndel in de uitgangspunten begroting 2018 veranderd wordt. Daar staat namelijk letterlijk; Eind 2017 realiseren wij in samenwerking met Bibliotheek NOBB een nieuw inhoudelijk dienstverleningsconcept voor onze inwoners IN het Spectrum. Voor SP-raadslid Wouters reden om de volgende opmerkingen te maken

Lees verder
5 juli 2017

AgriFood Capital gaat buiten zijn boekje

De politieke partijen in de provincie besluiten vrijdag of dat de veehouderij in Brabant sneller maatregelen moeten gaan nemen om het milieu te ontlasten. Prima. Niet alleen de druk op het milieu, natuur en gezondheid is momenteel zo ontzettend groot, ook andere bedrijvigheid in Brabant komt door de veehouderij in de knel.

Lees verder
2 juli 2017

Mijlpalen van Meierijstad

Foto: Sp Meierijstad / foto

In de raad van 20 juni is het collegewerkprogramma onder de titel "Mijlpalen van Meierijstad" besproken. Fractievoorzitter en woordvoerder van de SP Ruud Merks kreeg bij zijn opening al gelijk de lachers op zijn hand. Hij merkte op dat mijlpalen volgens de definitie in Van Dale gaat over het afsluiten van iets. Terwijl het toch duidelijk gaat over de toekomst, de komende vijf jaar.

Lees verder
26 juni 2017

Gedraai rond de N279

Foto: SP

Tijdens de raadsvergadering van 22 juni 2017 stond de opwaardering van de N279 op de agenda. In de commissievergadering een week eerder waren vrijwel alle fracties er nog van overtuigd dat er uitstel gevraagd moest worden aan de provincie. Er was teveel onduidelijk, de alternatieven waren onvoldoende meegenomen en er was nog geen integraal verkeersplan. Bovendien was de tijdsdruk veel te groot.

Lees verder
15 juni 2017

SP vindt "alternatieven" voor "karbonaadjesfabriek" Meierijstad !

Vooropgesteld is SP Meierijstad tegen de bouw van megastallen zijn op welke locatie dan ook. Er moet een eind komen aan de “overbevolking” van Brabant van dieren, die meestal voor de export bestemd zijn. Maar waarvan wij de overbelasting op allerlei fronten moeten slikken. Ook hier wordt de mens weer onderschikt gemaakt aan financiële belangen. Worden risico's op het gebied van gezondheid gebagatelliseerd. Waarschuwingen vanuit de GGG afgedaan als 'adviezen' die niet rechtsgeldig zouden zijn.

Maar als een meerderheid van de raad van Meierijstad– net als de draaikonten van het CDA – toch bereid is in te stemmen met de vestiging van deze karbonaadjesfabriek dan zullen wij als SP inbrengen, dat er beslist wel alternatieve locaties te vinden zijn.

Lees verder
14 juni 2017

SP steunt Petitie CIWF: “Gemeente Meierijstad, stop de omstreden megastal”

Foto: CIWF / CIWF

De SP afdeling Meierijstad heeft besloten om de petitie van Dierenbeschermingsorganisatie Compassion in World Farming Nederland (CIWF)  te steunen. En doet een oproep aan iedereen, om deze petitie te ondertekenen. Het CIWF  is onlangs met een petitie gestart tegen de komst van de omstreden megastal van 18.000 varkens in Nijnsel, gemeente Meierijstad. Afgelopen vrijdag gaf het college van B en W groen licht voor de bouw. De gemeenteraad beslist nu definitief op 13 juli.

Lees verder

Pagina's