h

Welkom op de website van de SP-afdeling Meierijstad. Sinds 1 januari 2017 is Meierijstad de fusiegemeente, van de gemeentes Veghel, Sint Oedenrode en Schijndel.

Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad
13 januari 2019

2019: subsidie verduurzaming al na een week op

Foto: Ankiewolf / Pixabay

De gemeente Meierijstad heeft voor 2019 50.000 subsidie beschikbaar gesteld voor ‘verduurzaming’. Hierbij kunnen mensen subsidie krijgen voor zonnepanelen, wamtepompen, isolatie of ander zaken om energie te besparen. Wat blijkt nu? De pot is al na een week leeg!

Lees verder
13 januari 2019

Schuldhulpverlening uitgebreid

Foto: stevepb / pxiabay.com

Vorig jaar kreeg een motie van de SP brede steun. Daarin werd gevraagd om onderzoek te doen naar schuldhulpverlening en dan met name of bewindvoering in eigen beheer van de gemeente een mogelijkheid zou kunnen zijn. Meer kwaliteit bieden en mogelijk kosten-besparend werken. 

Lees verder
4 januari 2019

Toeristenbelasting ja of nee?

Foto: SP Meierijstad / gt

In de raadsvergadering van woensdag 19 december bleken de meningen over de (her)invoering van de toeristenbelasting behoorlijk verdeeld te zijn. Er kwamen heel wat (kul)argumenten voor en tegen deze belasting aan bod. Maar vooral de rol van het CDA was opmerkelijk in dit debat. CDA raadslid Johan van Gerwen is radicaal tegen deze ‘verschrikkelijke’ belasting, terwijl CDA wethouder Jan Gooijaart de belasting verdedigt. 

Lees verder
11 december 2018

De wijken in......

Foto: SP

Niet van uit de "ivoren toren" besturen of beslissingen nemen,  wat wij denken dat goed is voor onze inwoners. Maar juist de wijken in, om juist contact te leggen met de bevolking.  Een praatje maken, wat gaat goed en wat gaat minder goed in de wijk/buurt?  Feeling houden met wat er leeft onder de bevolking.  Vragen hoe onze inwoners tegen bepaalde zaken aankijken. In de wijken....aan de deur....  Daar kun je de SP vinden, daar zijn we groot mee geworden en dat blijven we ook altijd doen. Afgelopen zaterdag ging er weer, een groep enthousiaste SP-ers, waaronder de raadsleden!! Tonnie Wouters en Ruud Merks, de wijk in. Dit keer bezochten ze de "Kienehoef" in Sint Oedenrode. Vele wijkbewoners waren zeer content met het bezoek van de SP aan de deur. Een bewoonster: "kijk, een politieke partij die niet alleen in verkiezingstijd aan de deur komt"   Al met al werd er veel informatie opgehaald, waarmee de SP-fractie aan de slag kan. "

Lees verder
10 december 2018

Is het een feestje waard? Wij denken van niet

Op 1 januari bestaat de gemeente Meierijstad twee jaar. Gefeliciteerd met die verjaardag! Wij hebben dan als raad meer dan 60 verordeningen vastgesteld, waarvan zes wijzigingen. Daarnaast nog 11 nota's, 7 beleidsstukken of -regels, 6 visies, 4 kaders en 4 regelingen en 3 rapporten. Hard gewerkt zou je zeggen. Zeker de ambtenaren die dit allemaal hebben moeten voorbereiden en uitwerken. Maar zijn we er als bewoners van die nieuwe gemeente nou daadwerkelijk beter van geworden? Dat is natuurlijk de grote vraag die je kunt stellen.

Lees verder
10 december 2018

Prestatieafspraken: veel woorden, geen daden.

Foto: SP

Tijdens een beeldvormende avond op 6 december presenteerden de woningbouwcorporaties de prestatieafspraken, die zij samen met de gemeente Meierijstad hebben gemaakt. Met doelen voor het jaar 2019. Ook hier veel mooie woorden, een groot aantal aandachtspunten als dynamiek, duurzaamheid, welzijn en zorg. Samenwerking is het belangrijkste thema. En de grondprijs komt nog ter sprake. Zorgen ook over de stijgende bouwkosten worden genoemd. Maar concrete cijfers over wat er waar en wanneer gebouwd worden ontbreken totaal.

Lees verder
2 december 2018

Vier kandidaten uit Meierijstad op verkiezingslijst Provinciale Staten 2019

Foto: SP / Brabant.sp.nl

Op de regio-conferentie in Eindhoven hebben de Brabantse SP afdelingen zaterdag 1 december het programma vastgesteld en de kandidaten gekozen voor de verkiezing van Provinciale Staten maart volgend jaar. Een kandidatenlijst met maar liefst vier kandidaten uit Meierijstad

Lees verder
12 november 2018

Verplaatsing geitenhouderij (nog) niet aan de orde?

Foto: SP

Er is in Meierijstad nog niet gesproken over het verplaatsen van een geitenhouderij. Zoals u weet heeft de SP-fractie hierover vragen gesteld. Het is bekend dat er een provinciaal onderzoek loopt naar de gezondheidsrisico’s voor mensen. Zie ook creatieve oplossing 

Lees verder
12 november 2018

Onrechtmatig Regresrecht Wmo 2018 wordt niet verlengd

Foto: SP

De overeenkomst regresrecht Wmo tussen de VNG en het Verbond van Verzekeraars wordt in 2019 niet verlengd. (zie artikel site VNG)  Dit betekent dat de Verzekeraars een slachtoffer van bijvoorbeeld een verkeersongeval (regresslachtoffer) niet langer verplicht naar de Wmo mogen doorsturen. Dit betekent dat regresslachtoffers zich voor noodzakelijke Wmo-voorzieningen zowel tot de gemeente als direct tot de aansprakelijkheidsverzekeraar kunnen wenden. Een opmerkelijk succes voor het (burger-) initiatief Brekelmans/Smulders. Met steun van vele SP-afdelingen en steun van de SP in de Tweede Kamer.

Lees verder
12 november 2018

Cadeautje voor duurzaamheid i.p.v. meer groen.

Foto: SP

Tijdens de laatste raadsvergadering kwam D66 met een motie, waarin werd voorgesteld om alle nieuwe bewoners een boom of – als je op een appartement komt wonen – een plant te geven. Om mensen daarmee bewust te maken van het belang van groen in hun omgeving. En daarmee ook hun visie op duurzaamheid te versterken. Het college reageerde positief en op Gemeentebelang Meierijstad en de SP na, stemden alle partijen ermee in. In de optiek van de SP, een duidelijk voorbeeld van marktwerking, waarin ook steeds wordt geprobeerd mensen met “kans op” en cadeautjes te verleiden tot deelname of medewerking aan iets.

Alsof het dan pas leidt tot bewustwording of aanpassing van je gedrag op een bepaald terrein.

Lees verder

Pagina's