h

 

Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad
1 juli 2022

Binnenzwembad Veghel vier maanden dicht????

Foto: SP

In de raadsinformatiebrief van 27 juni 2022 m.b.t. de voortgang contract LACO, lezen we dat op 1 januari 2023 het binnenzwembad in Veghel dicht gaat. Voor de gebruikers betekent dit, dat er gedurende 4 maanden geen overdekt zwembad in Veghel beschikbaar is. Dit zou te maken hebben met de sloopplannen, die vanaf die datum plaats gaan vinden.  Dit roept bij SP raadslid Ruud Merks, veel vragen op.  Merks wil graag alles van "de hoed en de rand" weten en heeft het College van B. en W. om duidelijkheid gevraagd.

Lees verder
28 juni 2022

Energietoeslag in Meierijstad

Foto: SP

Al 1250 aanvragen automatisch afgehandeld. Al 839 mensen vroegen toeslag aan. Deze hoge aantallen geven wel aan dat er veel mensen zijn die van een laag inkomen rond moeten komen. Om precies te zijn 120% van de bijstandsnorm dus. (Klik hier om de bedragen/voorwaarde in te zien.) Voor de SP reden om in de raad van 23 juni terug te komen op de toezegging van de wethouder. Als in juni blijkt dat er gelden overblijven er wellicht op gehoogd kan worden naar 130%. Met nog een week te gaan in juni toch al duidelijkheid.

Lees verder
27 juni 2022

Weinig steun voor “bevriezen” jaarlijks verhoging OZB

Foto: SP

De gemeente Meierijstad verhoogt jaarlijks de OZB met 2%. En in 2021 nog eens met hetzelfde percentage extra er bovenop. En dat gaf over dat jaar ruim 5% meer opbrengst dan het jaar ervoor, zo lazen wij in de jaarrekening van 2021.Met een toegenomen aantal panden erbij klopt dat wel. Maar toen we gingen terugkijken naar de jaren ervoor konden we constateren, dat ook in die jaren ruim 5 en bijna 6½ % meer opbrengst was behaald. En dat klopt dus niet als de afspraak 2% meer is. Zelfs niet al is er in die jaren een flink aantal huizen en bedrijfsgebouwenbijgekomen. Die meeropbrengst wordt dan als incidentele “meevaller” aan de reserves toegevoegd. En dat is volgens de SP niet eerlijk.

Lees verder
26 juni 2022

"thuis in Rooi" zoekt urgent een onderkomen

Foto: thuis in rooi / thuisinrooi.nl

Thuis in Rooi”, een tot nu toe geheel door vrijwilligers gerunde organisatie,  biedt mensen in de kern van Sint-Oedenrode de mogelijkheid elkaar te ontmoeten. Daardoor eenzaamheid tegen te gaan en integratie te bevorderen.  Een soort wijkfunctie in het centrum. Zij zijn op zoek naar een nieuw onderkomen om hun doelgroepen te blijven bedienen, want ze moeten het pand van de Rabobank waar ze nu zitten per 1 augustus ontruimen.

Lees verder
26 juni 2022

een unieke terugblik op 50 jaar SP

Onder leiding van interviewer Coen Verbraak gaven Jan Marijnissen en Remi Poppe, de eerste volksvertegenwoordigers van de SP in de Tweede Kamer, tijdens onze familiedag een unieke terugblik op 50 jaar SP in Nederland. Het werd een bijzonder en mooi gesprek. Hierboven kun je het bekijken.

Lees verder
26 juni 2022

De vijf koopkrachtknallers van de SP

Foto: SP
 

Steeds meer mensen hebben moeite om de rekeningen te betalen. Terwijl de kosten stijgen, blijven onze lonen, uitkeringen en AOW al jaren achter. Boodschappen, de energierekening, tanken en de huur, het wordt allemaal duurder waardoor steeds meer mensen in de knel komen.

Lees verder
19 juni 2022

Geslaagde familiedag

Foto: SP

De traditionele SP Familiedag is dit jaar druk bezocht. Meer dan 3000 bezoekers (waaronder een grote delegatie uit Meierijstad) kwamen naar Arnhem voor een bijzondere dag.  Dit jaar bestaat de SP vijftig jaar. SP-leider Lilian Marijnissen: ‘Het is geweldig om samen met zoveel SP’ers ons 50-jarig bestaan te kunnen vieren. In onze bijzondere geschiedenis komen we altijd samen met mensen in actie voor een rechtvaardige samenleving.

Lees verder
7 juni 2022

SP SUCCES: TELEFOONNUMMER VOOR JURIDISCHE HULP WORDT GRATIS

Foto: sp / sp.nl

Het telefoonnummer voor advies bij het Juridisch Loket wordt eindelijk gratis. De Tweede Kamer nam een voorstel van de SP aan om dit te regelen. SP-Kamerlid Michiel van Nispen: "Straks kunnen vele Nederlanders gratis gebruik gaan maken van het advies van het Juridisch Loket. Dit is een grote winst voor rechtszoekenden, want gesprekken kunnen lang duren en dat tikt aan. Mensen moeten hun recht kunnen halen en financiële drempels mogen dat belangrijke recht niet in de weg staan."

Lees verder
24 mei 2022

Radarverstoring “verstoort” komst nieuwe windmolens

Foto: SP

 De gemeente Meierijstad onderzoekt in 2022 en 2023 de mogelijkheden voor windenergie.  Eén van de onderzoeken is een radartoets. TNO onderzocht in opdracht van de gemeente Meierijstad of windmolens in de vier vastgestelde zoekgebieden de vliegradar zouden  verstoren. De uitkomst is dat het plaatsen van extra windmolens in Meierijstad niet mogelijk is, omdat ze de radar teveel zouden verstoren. Dit geldt niet voor de vier windmolens die aan de A50 komen (Veghel Win(d)t), die waren al eerder wél door de radartoets gekomen. 

Lees verder
24 mei 2022

THEMA-AVOND SP OVER OORLOG IN OEKRAÏNE

Foto: SP

Maandag 30 mei wordt er door de SP een openbare thema-avond gehouden over de oorlog in Oekraïne. SP Tweede Kamerlid Jasper van Dijk en Angelo Schuurmans, oprichter van Thuis in Oss zijn die avond de sprekers. De bijeenkomst wordt gehouden in onze zaal, Linkensweg 40A in Oss en is voor iedereen toegankelijk.

Lees verder

Pagina's

 

 

Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad