h

Welkom op de website van de SP-afdeling Meierijstad. Sinds 1 januari 2017 is Meierijstad de fusiegemeente, van de gemeentes Veghel, Sint Oedenrode en Schijndel.

Hieronder al het nieuws van de SP afdeling Meierijstad
19 januari 2018

Wethouder laat Boschweg in de kou staan

"Bloemenwijk Schijndel baalt van onderzoek naar Kajuit. " Het hele traject dat wij hebben afgelegd wordt in de prullenbak gegooid" "Ik voel me bedrogen en belogen door Meierijstad"  Zo begon SP fractievoorzitter Ruud Merks zijn betoog over de gang van zaken rondom het wijkgebouw op de Boschweg. Het waren enkele citaten van bewoners, die hiermee hun visie gaven over de plannen van het college. Merks kon zich dat wel voorstellen.  Het goude woord: Burgerparticipatie, werd jaren geleden van stal gehaald. Bewoners mochten zelf mee bepalen hoe een nieuw wijkgebouw eruit zal komen te zien en waar het mocht komen.  Maar niets is minder waar... beloftes worden gedaan, verwachtingen worden gewekt, maar uiteindelijk veegt de wethouder alles van tafel.  En komt uiteindelijk met een onderzoek, naar verbouw van de Kajuit of een scenario met een kleine variant van nieuwbouw (535 m2), waarbij toekomstige gebruikers al aangaven dat dit veel te klein is.

Lees verder
9 januari 2018

College lapt verkiezingsbeloftes aan hun laars

We nemen u mee naar november 2016. Een aantal dagen voor de verkiezingen. Buurtbewoners van de "Bloemenwijk Boschweg" zagen hun kans schoon om alle lijsttrekkers in beweging te krijgen voor een nieuw wijkgebouw Boschweg.  Al jarenlang, sinds het sluiten van de basisschool Vossenberg, is het stil rondom de verdere ontwikkeling op deze locatie. Dit tot grote ergernis van de buurtbewoners.  Op een groot manifest tekende ALLE lijsttrekkers voor een nieuw wijkgebouw op deze locatie.  Het werd stil, heel stil. Ook na herhaaldelijke vragen van oa. de SP fractie wanneer er nu eindelijk voortuitgang en voorstellen komen, hield het college de "boot af"  Het ging zelfs zover, dat het college geen geld heeft gereserveerd in de begroting voor een nieuw wijkgebouw.  Nu een jaar verder, komt het college met het voorstel om oa een scenario, om de Kajuit te verbouwen en het Gasthuis te houden.....   Dit is in onze ogen overbodig, als je gewoon je beloftes nakomt. Maar de verkiezingen zijn voorbij, gedane beloftes overboord gegooid.... en het vertrouwen in de politiek heeft weer een deuk opgelopen. De SP is van mening dat alleen het scenario, een nieuw wijkgebouw, moet worden uitgewerkt.

Lees verder
4 januari 2018

Stop pestkorting arbeidsgehandicapten

Terwijl volgens Rutte “iedereen erop vooruit gaat”, worden jonggehandicapten met een Wajong-uitkering per 1 januari 2018 vijf procent gekort. Deze mensen kunnen er niets aan doen dat ze een arbeidsbeperking hebben. Daarom moet deze pestkorting per direct van tafel. Steun deze actie!!  https://doemee.sp.nl/pestkorting

Lees verder
3 januari 2018

Stemmen voor het partijbestuur

De leden van SP Meierijstad hebben vanavond hun stem uitgebracht, voor het landelijk partijbestuur.  Er zijn veertien kandidaten waaruit men kon kiezen. De elf kandidaten met de meeste stemmen komen in het algemeen partijbestuur. Daarnaast konden de leden een stem uitbrengen op de partijvoorzitter en de algemeen partijsecretaris. Deze laatste twee, worden gekozen op functie. Alle SP-afdelingen hebben de komende tijd, algemene ledenvergaderingen, waarin SP leden de mogelijkheid hebben om hun stem uit te brengen.  De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens het landelijk congres op 20 januari a.s..

Foto: SP
Foto: SP
Lees verder
2 januari 2018

Algemene ledenvergadering

Aanstaande woensdag 3 januari 2018 houdt de afdeling Meierijstad een algemene ledenvergadering (alleen voor leden).  Hier hebben alle leden via de bijlage van de Tribune, de SPecial, al eerder een uitnodiging voor gehad.

Lees verder
19 december 2017

waardering voor onze vrijwilligers

Foto: SP

Een hele berg tassen staan er weer klaar in ons afdelingskantoor. Allemaal nuttige dingen erin. Vrijdag komen de vaste medewerkers van de afdeling. Er is dan een gezellige avond en bij het naar huis gaan mag ieder een tas met inhoud meenemen.

Lees verder
17 december 2017

'WASSCHERIJ DE LELIE' BEHOUDEN?

Foto: Ans

Eind september kwam ons ter ore dat het pand van de vroegere wasserij van Rath & Co gesloopt ging worden. Al per 1 oktober, ook dat nog. SP-raadslid Kees van Limpt stelde er in de gemeenteraad van Meierijstad vragen over. Waren de juiste procedures wel gevolgd? Immers aanvragen en besluiten betreffende omgevingsvergunningen werden sinds een aantal weken niet meer in de Stadskrant maar enkel via internet bekend gemaakt, terwijl die digitale route (nog?) niet toegankelijk bleek te zijn. Daarnaast zagen we graag dat het karakteristieke, ruim een eeuw oude bedrijfspand aan de Lelielaan, vlak bij de haven, voor Veghel behouden zou blijven.

Lees verder
17 december 2017

Nog een jaar langer uitstel

Je kunt een paard naar de sloot brengen, maar niet dwingen om te drinken. Het betoog van raadslid Wouters was helder en duidelijk. De overeenkomst tussen de VNG en het VvV niet verlengen. Onmenselijk voor letselschade slachtoffers en financiel gezien voor de gemeente onverantwoord. En toch kiest een meerderheid van de raad om ook in 2018 de overeenkomst niet op te zeggen.

Lees verder
14 december 2017

Vergadering in kroeg, rechtbank of raadzaal?

(NB: Breaking news:  Megastal van de baan.)Met deze woorden begon SP woordvoerder Kees van Limpt zijn betoog over de "megastallen" . De gemeenteraad beslist vanavond of ze het eens zijn met collegevoorstel om een weigering van een verklaring van geen bedenkingen. Kort samengevat: Als de (meerderheid) van de gemeenteraad voor dit voorstel stemt, dan is de mogelijke komst van een megastal in Nijnsel zo goed zeker van de baan
.

Foto: SP
Foto: SP
Foto: bd.nl / bd.nl
Hieronder het betoog van Kees van Limpt

Zitten we nu in de raadszaal, een zaal bij de rechtbank of in een zaaltje van een plaatselijke kroeg? Dat vragen wij ons als SP af bij de behandeling van dit onderwerp. Kort gezegd: wel of niet instemmen met de komst van een megastal. (of moeten we zeggen mega-vleesverwerkend bedrijf)

Lees verder

Pagina's