h

Van Raak: 'Geen financiële chantage bij gemeentelijke herindeling'

23 januari 2013

Van Raak: 'Geen financiële chantage bij gemeentelijke herindeling'

Morgen staat er op de raadsagenda: de intergemeentelijke samenwerking (lees: herindeling) , met het voorstel om een bestuurlijke fusie voor te bereiden met St Oedenrode. Ook landelijk is er aandacht voor deze intergemeentelijk samenwerking. (herindeling)  SP-Kamerlid Ronald van Raak wil namelijk weten wat minister Plasterk van Binnenlandse Zaken bedoelt met financiële 'prikkels' om gemeentelijke herindelingen te bevorderen. In een interview met 'Binnenlands Bestuur' stelt de PvdA-minister dat hij op deze manier het aantal herindelingen wil 'verdubbelen'. Ronald van Raak vreest dat de minister opschaling van gemeenten wil afdwingen met geld: 'Dat is financiële chantage en dat past niet bij fatsoenlijk bestuur.'

Van Raak: 'Gemeenten krijgen steeds meer taken, vooral op het gebied van zorg en sociale zekerheid. Tegelijkertijd gaat de regering hier fors op bezuinigen. Dat is het afschuiven van verantwoordelijkheden zonder er ook voldoende geld voor ter beschikking te stellen. Gemeenten die hierdoor in financiële problemen komen krijgen van de minister steevast te horen dat ze dan maar moeten fuseren met omliggende gemeenten. Dat is dom, met name omdat herindelingen geen geld opleveren maar juist heel veel geld kosten. En bovendien is het ondemocratisch omdat de bewoners van die gemeenten buitenspel komen te staan. De lokale democratie is niet van de bestuurders, maar van de bevolking. In gemeenten moet niet de financiële chantage door een minister, maar de wens van de inwoners de doorslag geven.'

U bent hier