h

Schijndel bij Rooi, maar geen referendum

26 juni 2013

Schijndel bij Rooi, maar geen referendum

De meerderheid van de gemeenteraad heeft besloten, Schijndel gaat fuseren (herindelen) met St Oedenrode. Maar dat is nog niet groot genoeg. Er wordt ook onderhandeld met Veghel om bij herindeling aan te sluiten. Dankzij een voorstel van de PvdA gaan PvdA, CDA, VVD en Dorp/ABS gaan de fractie voorzitters ook nog aan het werk om te lobbyen bij de raden van Boxtel en St Michielsgestel om zeker ook bij de herindeling aan te sluiten. Aan de inwoners van Schijndel wordt geen mening gevraagd. Die krijgen informatie.

Wanneer een gemeente zich vrijwillig gaat opheffen, gaat herindelen met een andere gemeente, is dat niet zomaar een besluit. Dat is een besluit wat elke inwoner aangaat, waar ook elke inwoner een mening over heeft. En die mening is voor de SP belangrijk om te weten wat er besloten moet worden, wel of niet herindelen. Het is dus nodig dat je via een referendum vraagt aan de Schijndelse inwoners wat zij ervan vinden. Helaas was onze fractie de enige die dit belangrijk vind. De meerderheid heeft besloten, het is zeker dat Schijndel en Rooi 1 gemeente worden en vervolgens krijgen mensen informatie. Waar ze wel of niets of niets van kunnen vinden, maar het besluit is al genomen.
De bijdrage van raadslid Wouters in het debat:

Verkenning samenwerking Schijndel-Sint Oedenrode
Het college vraagt de raad vandaag om zich uit te spreken voor een bestuurlijke fusie, een herindeling dus, met een schaal die groter is dan die van Schijndel en Sint-Oedenrode samen. Het lijkt onze fractie gepast om eerst eens te vragen of de raad wel met Sint-Oedenrode fuseren.

De regering schuift verantwoordelijkheden af naar gemeenten en gaat daarbij ook nog eens flink bezuinigen. Dat gaat ten koste van mensen die onze zorg nodig hebben.
Dag buurman. Wilt u mijn oma verzorgen, mijn zoon aan het werk helpen en mijn neefje op het rechte pad brengen? En dat allemaal voor de helft van de kostprijs. De regering heeft zo’n buurman gevonden: de gemeente. De zorg voor ouderen en zieken, de hulp aan jongeren en werklozen. de regering gooit de verantwoordelijkheid bij de gemeenten over de schutting. Minister Plasterk belooft dat de gemeenten deze taken efficiënter en voor veel minder geld kunnen doen. Het eerlijke verhaal is dat gemeenten straks in grote financiële problemen komen en mensen niet meer de zorg krijgen die ze nodig hebben.
Plasterk wil gemeenten van minimaal 100.000 inwoners. Dat is de paradox van de kleinschaligheid: om lokaal maatwerk te kunnen leveren, wordt het beleid verder van de mensen af georganiseerd.
Herindeling levert geen geld op. Dat berekende Maarten Allers van de Rijksuniversiteit Groningen al.
• Grotere gemeenten betekent weliswaar minder bestuurders, maar ook extra managementlagen om taken te coördineren
• Kleine gemeenten hebben naar verhouding niet meer, maar juist minder personeel
• Grotere gemeenten hebben niet minder, maar juist meer uitgaven per inwoners

Minister Plasterk heeft een achterhaalde visie: de onzalige gedachte dat groter beter en goedkoper is. Terwijl we al in de praktijk hebben gezien dat groter vooral slechter en duurder is: bij de woningcorporaties, in het onderwijs, in de zorg. De toekomst is niet aan grootschalig en opgeblazen bestuur, maar aan kleinschalig en bescheiden bestuur. Het gemeentebestuur zal overwegend naar uitvoering van zorg toe moeten. Dan moeten we niet keihard gaan bezuinigen. Dan moeten we niet nu het hele lokale bestuur op zijn kop zetten.
Minister Plasterk zegt dat hij herindelingen wil van onderop. Ons college loopt als braafste jongetje van de klas hierin voorop…..Maar de lokale democratie, die is niet van de raadsleden, maar van de lokale bevolking. Die kiest vertegenwoordigers, die kunnen beslissen over de bouw van huizen, het onderhoud aan wegen, of de hulp aan ouderen. Maar als het gaat om de inrichting van de lokale democratie, is het niet aan de vertegenwoordigers, maar aan de inwoners zelf.
Onze fractie vindt dat herindelen alleen kan plaats vinden als daarvoor voldoende steun is van de bevolking, via een referendum. En dus vooraf en niet achteraf wat nu voorgesteld wordt. Dit raadsvoorstel spreekt uit dat de raad wil komen tot een bestuurlijke fusie met Sint-Oedenrode. En dat ook de gemeente Veghel mag aanhaken. Daar stemmen wij niet mee in.

U bent hier