h

Hoop op behoud goede thuiszorg in Schijndel

20 januari 2015

Hoop op behoud goede thuiszorg in Schijndel

De door de SP aangevraagde extra raadsvergadering is gisteravond erg druk bezocht. De hele publieke tribune zat bomvol, er moesten zelfs stoelen van elders worden gehaald. Dit geeft wel aan dat men zich in Schijndel zorgen maakt over het behoud van de thuiszorg en de werkgelegenheid en van de thuiszorgmedewerkers. In de vergadering is een door de SP ingediende motie voor behoud van goede thuiszorg in Schijndel unaniem aangenomen.

In haar betoog (zie hier) stond SP-raadslid Tonnie Wouter kort stil bij het faillissement van Pantein-Vivent. Ze vervolgde haar betoog met een naar de toekomst gericht behoud van de zorg, zowel voor cliënten als werknemers.  Volgens Wouters is de door Pantein-Vivent en de curator gegeven optie om de thuiszorg te laten overnemen door Zuidzorg geen goede optie.  

Een beter alternatief zou zijn om voor lokale kleinschaligheid te gaan. In de tussentijd zouden Laverhof en Tzorg, die nu ook al thuiszorg hebben in Schijndel, de thuiszorg van Pantein-Vivent kunnen overnemen. Tonnie Wouters diende hiervoor een motie in (zie hier).

Wethouder Witlox ontraadde deze motie, maar gaf wel aan de punten mee te nemen in de besluitvorming. Na een aantal schorsingen werd uiteindelijk de iets aangepaste motie van de SP toch door de gehele raad unaniem aangenomen.  Dit betekent dat het college van B&W in de gesprekken die vandaag zullen gaan plaatsvinden moet gaan voor behoud van de kwaliteit van zorg, behoud van de huidige arbeidsvoorwaarden en behoud van de huidige werkgelegenheid. Tevens moet er worden gekeken naar het organiseren van lokale kleinschalige huishoudelijke hulp, waardoor overheadkosten laag blijven en topinkomens worden vermeden.

Voor dit laatste punt had de PvdA ook een motie ingediend. Werknemers en bestuurders van de nieuwe zorgverlener mogen niet boven de Balkenende-norm verdienen. Ook deze motie werd unaniem aangenomen.

Een eerste stap is hiermee gezet. Uiteraard blijven het proces kritisch volgen.

Hier kunt het betoog van Tonnie Wouters lezen:

Om te beginnen wil ik iedereen bedanken, raad, college, tribune, dat het toch mogelijk is op een zo’n korte termijn deze raadsvergadering te kunnen beleggen. En dat is goed, want het gaat dan ook ergens over. De grote organisatie Pantein-Vivent is failliet. Hoewel de grote organisatie is niet failliet, maar de verliesgevende tak, de Huishoudelijke Hulp zoals zij dat noemen. Zoals u weet noem ik dit werk geen Huishoudelijke Hulp, maar Huishoudelijke Zorg. Want de thuiszorgmedewerkers vervullen een veel bredere taak. Vanavond noem ik het dan ook Huishoudelijke Zorg want dat is het.

In Schijndel hebben 250 klanten een brief gekregen over het faillissement. (1800 werknemers en 6100 klanten.) U kunt zich voorstellen wat dit betekent voor mensen die zorg nodig hebben en vooral bij de ouderen. U kunt zich voorstellen wat dit betekent voor de thuiszorg medewerkers die hun baan verliezen, loon in moeten leveren. En zeker niet onbelangrijk, thuiszorgmedewerkers die zich zorgen maken over hun cliënten.

Het gaat er vanavond om dat er een goede oplossing gekozen wordt. Dat niet langer de zorg uitgeleverd wordt aan zorgaanbieders en hun bestuurders. Op zorg kan het niet zo zijn dat er winst gemaakt moet worden. De zorg is van ons allemaal.

Fijn dat het college onze schriftelijke vragen snel heeft kunnen beantwoorden, zodat we deze niet nu allemaal mondeling hoeven te stellen. Veel van de antwoorden zijn duidelijk.

Het college stelt dat tot 16 oktober er niets op wees op een naderend faillissement van Pantein-Vivent. Echter; tijdens de protestactie op 4 september in Oss waar de directeur van Pantein-Vivent sprak, nadat hij protest-handtekeningen in ontvangst had genomen, was er volgens hem al sprake van een slechte financiële huishouding. Dat was de reden om de thuiszorg medewerkers te korten. Naar mijn mening toch een duidelijk teken aan de wand. Maar een goede oplossing nu, is voor de SP belangrijker dan over een eventuele schuldvraag,  te gaan discussiëren. Dat ga ik dus ook niet doen.

De gemeenten krijgen van Pantein-Vivent de optie mee de zorg over te brengen naar Zuidzorg. Zuidzorg staat niet bekend als “goede werkgever”

Bij de voorlichting aan medewerkers ivm faillissement Pantein/Vivent op 16 januari 2015 in Cuijk door Pantein-Vivent, de curator,het UWV en Zuidzorg werd de aanbieding gedaan voor medewerkers die eventueel overgenomen worden:

  • Uurloon maximaal € 10,18. (nu heeft men ca. € 12,00). Opgemerkt moet worden toen de raad dit bedrag vaststelde er in die ca. 12 euro het vakantiegeld en eindejaarsuitkering is meegenomen.
  • Maximaal contract voor 24 uur per week
  • Men krijgt slechts een halfjaar contract.
  • 80% van de medewerkers worden eventueel overgenomen.
    • Van die 80% krijgt 60% vaste uren, de rest krijgt flexuren.
  • Salarissen voor januari worden door UWV betaald zo ook vakantietoeslag en verlofuren.
  • Ivm opzegtermijn worden ook de salarissen voor februari betaald, uiteraard niet voor diegene die een zgn. 0-uur contract hebben.

Men kan het aanbod van Zuidzorg om mee over te gaan niet weigeren. Inleveren van loon is niet relevant om te weigeren. Men kan dan namelijk geen beroep doen op een WW-uitkering.

Op onze vrees dat het niet ondenkbaar is dat als we een half jaar verder zijn alsnog veel meer ontslagen zullen vallen, antwoord het college dat in Schijndel de omvang van de te leveren uren in 2015 nauwelijks zullen wijzigen. U stelt dat de omvang van de werkgelegenheid in 2016 met 20% zal afnemen.

College dat klopt niet. Zuidzorg neemt maar 80% eventueel over. Dezelfde contracturen met minder personeel moeten doen en dan ook nog voor een lager loon en 60% geen vast contract maar flexuren.

Ik weet niet hoe de raad over zo’n voorstel denkt, maar wij zijn van mening dat we dat dus niet moeten doen.

Wij stellen het college en raad voor om in te gaan zetten op kleinschalige huishoudelijke zorg. Het landelijk wil decentraliseren, de zorg dicht bij de burger. Laten we dat dan ook doen. Er zijn mensen die roepen, thuiszorgmedewerkers in coöperatie of als ZZP-er gaan werken. Dat laatste is volgens mij geen goede oplossing. Dan heb ik het niet alleen over dat de klanten dan werkgever worden, met alle administratieve rompslomp erbij. Ook de ZZP-er wordt op het matje geroepen door de belasting dienst als hij een jaar lang voor dezelfde werkgever werkt.

Uit de overeenkomsten die de gemeente Schijndel heeft gesloten met Laverhof en Tzorg blijkt dat zij ook de hulp bij het huishouden mogen verzorgen bij cliënten die deze hulp eerder kregen van Pantein-Vivent.

Als SP dienen wij daarom de volgende motie in;

Reactie toevoegen

U bent hier