h

Spoeddebat faillissement Pantein-Vivent

19 januari 2015

Spoeddebat faillissement Pantein-Vivent

Op maandag 19 januari werd er in de raadszaal een spoeddebat gevoerd op verzoek van de SP, naar aanleiding van het faillissement van Pantein-Vivent. De SP maakt zich zorgen over de cliënten en de zorgverleners. Daartoe heeft zij een motie opgesteld en een aantal vragen.

SP raadslid Nellie van Eijk hield het volgende betoog:

"Allereerst mijn dank aan alle mensen op de tribune. Fijn dat u ondanks het koude weer speciaal voor dit onderwerp hier aanwezig bent. Een teken dat het een belangrijk onderwerp is.   

Het is niet niks, een spoeddebat, een extra raadsvergadering. Je moet een goede reden hebben om dit aan te vragen.
Voorzitter, volgens SP hebben we een zéér goede reden. Want voor veel mensen is het faillissement van Pantein-Vivent een persoonlijk drama.

We zitten nog maar twee weken in 2015, het jaar van de transities, het jaar waarin alles op zijn plaats moet vallen, het jaar waarop de zorg efficiënter en dichterbij de mensen moet komen! Na al die maanden van verandering, wisselingen van hulp, onzekerheid, inleveren en twijfels, nu dit! Het faillissement van Pantein, met alle gevolgen van dien voor cliënten, medewerkers en hun gezinnen. 

In het raadsvoorstel staat dat er een mogelijke oplossing is gepresenteerd, waarop uiterlijk 20 januari moet worden gereageerd. Ik neem aan dat het hier het aanbod van ZuidZorg betreft? ZuidZorg zegt 80% van de medewerkers over te willen nemen, maar dan wel op voorwaarde dat 5200 van de 6100 cliënten meegaan. Er bestaat echter een aanzienlijke kans dat deze 80% niet zal worden gerealiseerd, wanneer niet alle betrokken gemeentes voor ZuidZorg kiezen. Het is ook maar zeer de vraag of Veghel dit wel moet doen.

In augustus 2014 gaf ZuidZorg, vooruitlopend op de toekomst,  nog aan 140 medewerkers te willen ontslaan. Curator Floris Dix berichtte vandaag aan het Brabants Dagblad, dat het ZuidZorg vrij staat zelf het personeel te selecteren.Gezien het naar eigen zeggen hoge ziekteverzuim, 15/16% is de kans groot dat mensen die ziek thuiszitten buiten de boot vallen.
Hoe groot is de kans dat ónze voorwaarde, namelijk dat mensen hun vertrouwde hulp behouden, en medewerkers hun baan niet verliezen het haalt?
En wat is het alternatief voor de overige 900 cliënten?
Verder wordt het bruto-uurloon van de medewerkers die worden overgenomen verlaagd van € 12,00 naar € 10,18 bruto. Veel medewerkers hebben al eerder 20% ingeleverd. En dan, maar liefst 20% van de medewerkers krijgt alsnog ontslag. Al met al is het aanbod van Zuidzorg niet óp maat, maar zwaar ónder de maat.
Voorzitter,
‘Veghel maakt er werk van’ is de slogan. Laten we juist nu tonen dat dit voor ons als raadsleden geen loze kreet is! Wij doen als SP voorstellen die, in de situatie waar we door het faillissement van Pantein-Vivent in terecht zijn gekomen, het verschil kunnen maken. De SP ziet in kleinschaligheid het antwoord op de toenemende problemen wat betreft het realiseren van zowel betaalbare als kwalitatief verantwoorde zorg. Maak er als gemeente werk van om op termijn zelf de huishoudelijke hulp te organiseren. Dit in lijn met de achtergrondgedachte bij de bezuinigingen, namelijk de besparing op overheadkosten en het afrekenen met bizarre topinkomens. 

Alleen zo kunnen we daadwerkelijk invulling geven aan onze verantwoordelijkheid om als gemeente hulp te garanderen aan wie deze nodig heeft. De  huishoudelijke hulp dient daarbij een fatsoenlijk loon te ontvangen. Natuurlijk realiseren we ons dat er nu eerst een noodverband nodig is. Daarbij gaat ook onze voorkeur uit naar het onderbrengen van de hulp, het werk en de werknemers bij andere aanbieders die reeds actief zijn binnen onze gemeente. Maar ook in dit scenario vraagt de SP om garanties voor werkgelegenheid, salaris en arbeidsvoorwaarden. Als hiervoor meer geld nodig is wordt het tijd om aan te kloppen bij staatssecretaris van Rijn, die immers eerder de toezegging deed dat hij bij zou springen wanneer er problemen zouden ontstaan. 

Voorzitter,

Wij dienen een motie in waarmee we in ieder geval de volgende aspecten veilig willen stellen:
•    Zorgcontinuïteit voor de klanten van HH-PV
•    Behoud van werkgelegenheid voor de medewerkers van HH-PV
•    Het handhaven van de condities, en de arbeidsvoorwaarden waaronder medewerkers worden overgenomen.

Wij verzoeken de verantwoordelijke wethouder inhoudelijk te reageren op elk onderdeel van de door de SP-fractie ingediende motie wat betreft de huishoudelijke hulp in onze gemeente.

Tot slot wil ik de wethouder de volgende vragen voorleggen:

  1. Op donderdag 15 januari is de ontstane situatie met de overgebleven contractpartners besproken en is er een eerste verkenning op gang gebracht deze morgen moet worden afgerond. Is er al meer bekend over de vervolgstappen?
  2. In hoeverre is het wegvallen van HH-PV op te lossen met de andere zorgaanbieders waarmee de gemeente contracten heeft afgesloten?
  3. In het raadinformatienota staat dat de komende tijd de continuïteit van zorg boven de keuzevrijheid van klanten gaat. Betekent dit dat een fundamenteel recht van mensen ondergeschikt wordt aan de onderhandelingen?
  4. Wat is de rol van de curator, zijn zijn adviezen bindend?
  5. Voldoet een eventuele overname door ZuidZorg aan de eerder vastgestelde aanbestedingsvoorwaarde?
  6. Wat is de hoogte van de  financiële schade door het faillissement voor de gemeente Veghel?
  7. Zijn er in de contractuele afspraken met de overige aanbieders voorwaarden opgenomen om een eventueel risico op faillissement af te dekken? Zo ja, wat zijn deze voorwaarden?"

Waarschijnlijk vond de rest van de raad de kwestie niet zo dringend. Want de motie van de SP is niet aangenomen, evenals een mildere motie van DDB.

Reactie toevoegen

U bent hier