h

Wethouder Witlox wil de zwarte markt niet verstoren

31 januari 2016

Wethouder Witlox wil de zwarte markt niet verstoren

Foto: SP

Extra geld huishoudelijke zorg wel is ontvangen, maar niet uitgeven door de gemeente Schijndel.

Voor 2015 en 2016 heeft de gemeente 177.840 euro per jaar ontvangen voor het stimuleren van de vraag naar huishoudelijke hulp en daarmee zoveel mogelijk volwaardige werkgelegenheid te behouden. In november 2015 was er slechts 10.000 euro uitgegeven van de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT). Reden voor de SP-fractie om een motie in te dienen om de regeling die in 2015 een eigen bijdrage vroeg van 10 euro per uur opnieuw ter discussie te stellen. De hoge eigen bijdrage zorgt ervoor dat mensen die extra zorg nodig hebben, de zorg niet aanvragen. Hierdoor is er dus ook geen behoud van werkplekken. Door de leeftijdsgrens van 75+ naar 65+ te verschuiven zouden meer mensen extra zorg kunnen krijgen. Nieuws is dat de regeling blijft en dat het Rijk deze structureel zal blijven toekennen.

Er is nog geen discussie geweest in de gemeenteraad maar tijdens het vragenuur gaf verantwoordelijk wethouder Witlox (Dorp/ABS) wel de mening en het besluit van het college;

 • Het college wil in 2016 de eigen bijdrage niet verlagen naar het minimum wat het Rijk wil, van 7,50 euro. Ze willen dat het 10 euro per uur blijft.
 • Het college wil ook niet de doelgroep verruimen van 75+ naar 65+.

De argumenten hiervoor zijn mede afkomstig van zorgverlener Laverhof, die aan 95% van de klanten Huishoudelijke Zorg aan biedt;

 • Laverhof zou meer krachten aan moeten trekken om deze zorg te bieden, met kans dat ze volgend jaar weer ontslagen moeten worden.
ONZIN
 1.  Heel veel vaste medewerkers werken nu met min-uren. Extra uren betekent dat ze hun eigen contracturen kunnen halen.
 2.  De Rijksbijdrage blijft.
 3. Beter één jaar werk, dan helemaal geen werk.
 4.  De regeling is er juist voor bedoeld om meer mensen aan het werk te houden/te krijgen.
 • De prijs van 7,50 euro eigen bijdrage is te laag. Met de toelage van het Rijk krijgt de werkneemster 22 euro bruto per uur. De prijs voor een ‘zwarte werkster’ ligt veel lager, tussen de 10 en 15 euro. Met het aantrekken van een nieuwe doelgroep tegen een onrealistische prijs maak je de markt kapot.
 SCHANDALIG
 1.  De eigen bijdrage van 7,50 euro per uur is voor veel mensen al erg veel.
 2.  Met 22 euro bruto per uur heeft de werkneemster nog steeds slechts het minimumloon. Maar is wel verzekerd, bijvoorbeeld voor ziekte.
 3.  Het is te gek voor woorden dat zwart werken door de overheid gepromoot wordt en dat mensen die zorg nodig hebben hiervan de dupe worden.
 • 7,50 euro zou een doelgroep aantrekken die deze hulp niet nodig heeft, maar er gebruik van maakt wegens de extra lage prijs vanwege de 65+ leeftijd. Je maakt mensen afhankelijk van een voorziening, terwijl je als gemeente de zelfredzaamheid wil versterken.
Alweer onzin
 1. Mensen krijgen eerst een tafelgesprek voordat ze gebruik kunnen maken van deze regeling. Niemand kan zomaar zelf besluiten.
 2.  Het Rijk komt met deze regeling om de bezuinigingen op Huishoudelijke Zorg te verzachten. Het is een klein beetje verzachten. Maar ook mensen van onder de 65 of 75 zijn gekort op hun Huishoudelijke Zorg. Helaas zijn hier veel voorbeelden van. Van 6 uur hulp in de week naar 2 uur uur in de week en zoek het zelf verder maar uit. De regeling zou voor iedereen moeten gelden.
 •  Laverhof wordt met extra administratieve lasten opgezadeld die niet wenselijk zijn. Er zouden een paar honderd herindicatiegesprekken gevoerd moeten worden met de bestaande Huishoudelijke Zorg klanten. Het doorvoeren van een verandering heeft gevolgen voor betaling- en administratiesystemen. Financieel en tijd-technisch is er weinig ruimte om deze aanpassingen te doen.
Het gaat om de mens die zorg nodig heeft...!
 1. Gesprekken met mensen die zorg nodig hebben zijn dus blijkbaar lastig. Niet de mensen waar Laverhof voor moet werken zijn het belangrijkste, maar hun administratie.
 2. De Rijksbijdrage is bedoeld voor mensen die zorg nodig hebben.
 3. De Rijksbijdrage is een pleister op de wonde. Vele hebben nu in plaats van bijvoorbeeld 6 uur Huishoudelijke Zorg per week, nog maar 2 uur hulp. Elk steuntje in de rug kan helpen de zelfredzaamheid te versterken.

De menselijke maat in Schijndel is zoek. De SP-fractie gaat de komende tijd de discussie in de raad aan, om het extra geld wat het Rijk beschikbaar stelt, ook voor de mensen die de zorg nodig hebben én het behoud van werkgelegenheid, daadwerkelijk daar voor te gebruiken.

Reactie toevoegen

U bent hier