h

Onderzoek podiumaccommodatie: "Wij van WC-eend...."

16 juli 2016

Onderzoek podiumaccommodatie: "Wij van WC-eend...."

De SP-fractie heeft afgelopen donderdag tijdens de commissievergadering gepleit voor een second opinion door een onafhankelijk bureau  dat geen banden heeft met één van de twee partijen. (City- Theater en 't Spectrum).  Dit onafhankelijke bureau zal de conclusies en voorstellen in dit tussentijdse rapport onder de loep moeten nemen.

 De Schijndelse SP-fractie had al  bij het aannemen van de SP-motie twijfels getrokken over de onafhankelijkheid van het theaterbureau PBTA of PB.  Immers dit bureau, en dat staat ook in het raadsvoorstel, zou onafhankelijk moeten werken, terwijl zij ook persoonlijk adviseur zijn van de eigenaren van het City Theater.

Op basis van dit gegeven zou je al niet moeten kiezen voor dit bureau, al is het alleen maar om de schijn van belangenverstrengeling uit te sluiten. Toch is er voor dit bureau gekozen. "Raadslid Ruud Merks:  "Het lijkt nu wel: “Wij van WC-eend adviseren......

Waarom zijn beide locaties niet op dezelfde criteria getoetst?

Bij het lezen van de tussen rapportage groeien de twijfels meer en meer.  Ruud Merks haalde een aantal zaken hiervoor aan;

  • Eén van de conclusies, die ook naar buiten wordt uitgedragen, is de zinsnede  “In beide gevallen gaat het om een bijdrage aan activa in eigendom van derden”  Hoezo in beide gevallen?  't Spectrum is dan wel onder gebracht in accommodatie beheer Schijndel BV,  maar de gemeente Schijndel is 100% eigenaar!  Nu lijkt het, bij welke keuze dan ook, dat de gemeente geld gaat investeren in private partijen, maar 't Spectrum is van ons allemaal, en dat is een groot verschil.
  • Ook roept de wijze van onderzoeken grote twijfels op. Met betrekking tot ‘t Spectrum staan paragrafen over mogelijke geluidsoverlast en eventuele conclusies (wat wel, tot een eindtijd en ook nog het geluidvolume). Bij het City-Theater is dat niet geval. Waarom dit niet is gebeurd? Je zou zeggen met betrekking tot het geluid, zou dit meer impact hebben bij de omgeving van het City-Theater, dit ligt midden in een woongebied. De bedoeling is zelfs om op de plek van de “Shooter”,  woningen te bouwen, dus tegen het City-Theater aan.
  • Ook over de parkeermogelijkheden. Daar wordt bij het City-Theater, nu uitgegaan van het parkeren achter de Plus. Maar op vele tijden, staat dit parkeerterrein bijna vol. Dus ruimte is er nauwelijks. Nu staat dat wel genoemd ergens in een bijzin. Maar het is wel van essentieel belang. Stel het City-Theater komt er als beste uit, maar vervolgens wordt je geconfronteerd met een enorm parkeerprobleem.

Leegloop 't Spectrum zou een ramp zijn

Er wordt nu al de suggestie gedaan dat de bibliotheek en wellicht dat er ook meerdere gebruikers van ‘t Spectrum, richting het vrijkomende gemeentehuis gaan. Dan komen we met een prachtig cultureel centrum te zitten wat half leeg staat. Want wat ga je dan doen met de vrijkomende ruimtes in 't Spectrum? Overigens is het reeël om aan te nemen, dat ook diverse optredens en voorstellingen (bij een keuze voor 't City Theater) zullen overstappen. Een bron van verlies van inkomsten is het gevolg.  De SP-fractie vind dat dit vooraf duidelijk onderzocht moet worden.  Ruud Merks: "Wij en de Schijndelse bevolking zitten niet te wachten op een tweede Den Herd"

Breng partijen samen aan tafel

De SP-fractie probeerde de impasse te doorbreken en kwam met een voorstel om meer draagkracht te krijgen bij alle partijen, met als gevolg dat de kans dat er podium komt, groter wordt. Ruud Merks: 

Is er al eens nagedacht dat de eigenaren van het City-Theater en 't Spectrum (gemeente Schijndel) samen aan tafel gaan. Misschien is er wel de mogelijkheid dat de eigenaren van het City-Theater (met hun expertise), een podiumaccomodatie bij 't Spectrum gaan exploiteren en dat op de huidige plek van City-Theater,  andere ontwikkelingen mogelijk zijn (bv woningbouw). Er zou dan een win-win situatie kunnen ontstaan. Goed voor alle partijen, maar vooral dat er eindelijk een Schijndels podium komt.

Reactie toevoegen

U bent hier