h

"Wat een laf gedoe in Sint Oedenrode"

2 juli 2016

"Wat een laf gedoe in Sint Oedenrode"

Met deze woorden sloeg SP Raadslid Tonnie Wouters, afgelopen raadvergadering,  "de spijker op zijn kop".  Afgelopen donderdag vergaderde, zowat tegelijkertijd de gemeenteraden van Schijndel en Sint Oedenrode, over hetzelfde onderwerp. Het ging hier, om het instellen van een een onderzoek naar de haalbaarheid voor opvang van 300 vluchtelingen in het voormalig MOB complex (Schijndel) en de locatie Damianenklooster (Sint Oedenrode). Schijndel "bekende kleur" en nam unaniem een besluit, maar de raad van Sint Oedenrode stelde een besluit uit tot september. Tonnie Wouters: : Ze willen het daar gewoon over de verkiezingen heen tillen, want als je in september pas begint met het onderzoek, ben je nooit voor december klaar. Zij willen zich niet verantwoorden waar ze voor staan. Gelukkig is dat hier in Schijndel wel het geval"

De raad heeft eerder al besloten dat we het belangrijk vinden dat er goede opvang komt voor mensen die moeten vluchten voor oorlogsgeweld. Goed dat er nu een haalbaarheidsonderzoek komt naar in ieder geval 2 locaties voor mogelijke opvang. Wellicht dat als het amendement wordt aangenomen er meerdere locaties onderzocht kunnen worden. En zonder vooruit te lopen op eventuele nieuwe ontwikkelingen, afgelopen weken is bekend gemaakt dat al ingerichte plekken landelijk voor noodopvang leeg blijven, ook het voormalig ziekenhuis in Veghel is nog niet voor noodopvang ingericht, zijn er wellicht kansen om ook het ziekenhuis als locatie te onderzoeken.

 Neem reacties bevolking serieus

De SP is  blij dat er nu ook flink wat reacties zijn gekomen vanuit de bevolking. Wat uit de reacties ook opvalt dat mensen zich zorgen maken over de locatie.MOB complex. Ver verwijderd van voorzieningen, geen openbaar vervoer in de buurt, nu nog alleen kale grond. Deze zorgen zijn terecht. Neemt niet weg dat Schijndel al ervaring heeft met een AZC op een MOB complex. En de opvang toen zonder al teveel problemen goed is verlopen.
Daarom is de SP voor dat er een haalbaarheidsonderzoek gehouden wordt. In het onderzoek zullen ook de aangedragen bezwaren, zoals van de hondensportvereniging, de angst voor waardevermindering van eigendommen, de angsten van mensen, serieus meegenomen moeten worden. Goed dat er ook een haalbaarheidsonderzoek komt voor gebouw van Novadic
Het COA had eerst als strikte eis, minimaal 600 personen op 1 locatie. Nu is dat aantal minimaal 300 personen. Ontwikkelingen gaan snel. Een van de binnen gekomen reacties was de vraag, kunnen de 300 verdeeld worden op 2 locaties. Op die vraag zal in het haalbaarheidsonderzoek zeker antwoord moeten komen.

Sociale Woningbouw

Het aantal te huisvesten statushouders zijn in eerdere jaren wel gehaald, maar doordat de aantallen dit jaar zijn verhoogd, lopen we weer achter. Huis en Erf en de gemeente Schijndel moeten nu samenwerken om in snel tempo extra sociale huurwoningen te bouwen. Niet alleen voor het huisvesten van statushouders maar voor al onze woningzoekenden

Reactie toevoegen

U bent hier