h

Geen excuses wethouder Witlox

15 september 2016

Geen excuses wethouder Witlox

Een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) was ervoor nodig. Maar eindelijk heeft de SP medestanders dat de Huishoudelijke Zorg verbeterd moet worden. Dat mensen die zorg nodig hebben de uren moeten krijgen die ze nodig hebben.

In een mede door de SP aangevraagde extra aangevraagde raadsvergadering was elke partij het erover eens dat Schijndel zich moet houden aan de uitspraak dat:

  1. Huishoudelijke verzorging niet toegekend mag worden op basis van een 'schoon en leefbaar huis'. Oftewel welk niveau van een schoon huis verantwoord voor een huishouden is, leidt tot rechtsonzekerheid voor clienten, wat is er nodig, hoeveel tijd en hoe vaak.
  2. Er moet een objectief onderzoek zijn.
  3. Een aanbieder van diensten mag dit objectief niet uitvoeren vanwege belangenverstrengeling met het bieden van diezelfde dienst.

Verantwoordelijk wethouder Witlox gaf uiteindelijk toe dat er in Schijndel tot nu toe niet zo gewerkt is. De keukentafel gesprekken (objectief onderzoek) werden ook door medewerkers van Laverhof gedaan. De grootste aanbieder van Huishoudelijke Zorg.

De gemeente betaalt Laverhof en T-Zorg een vast bedrag per jaar, per client. Ze weten dus hoeveel ze per client aan financien krijgen. Logisch dat ze daar niet boven gaan zitten, want dan gaan ze failliet. Met als gevolg dat de medewerkers de opdracht hadden dat er gemiddeld per client maar 2 uur hulp verstrekt mag worden. Later werd dit ontkent, maar zo is er wel gewerkt.

De gemeente gaf wel de beschikking af, maar het zorgplan, hoeveel uren hulp, wat mag de Huishoudelijke hulp wel en niet doen, werd overgelaten aan Laverhof en T-zorg.

Geen excuses

Voor wethouder Witlox geen reden om zijn excuses aan te bieden. Een motie van afkeuring over het gevoerde beleid zou op zijn plaats zijn geweest. Maar alle partijen zijn erg tevreden met een aantal toezeggingen van de wethouder.

Op 1 januari 2017 vervallen alle contracten met de huidige zorgaanbieders, ook met Laverhof en T-Zorg dus. Voor 1 oktober krijgen alle clienten een brief van de gemeente. Mensen kunnen aangeven dat ze de hulp in 2017 hetzelfde willen houden. Of dat ze een gesprek willen. Hij gaf toe dat de wijkverpleegkundige, in dienst van Laverhof en T-zorg, van het wijkteam niet langer de tafelgesprekken kunnen doen. Hij gaat nadenken hoe dit op te lossen.

Wat zijn de toezeggingen waard?

Erkennen dat bij het toekennen van het aantal uren het niet goed gegaan is, is mooi. Op 1 januari 2017 is er een nieuwe gemeenteraad, Meierijstad. De nieuwe raad beslist over het Wmo beleid en eventuele nieuwe zorgaanbieders. Alle clienten opnieuw indiceren (keukentafel gesprekken), objectief uren toekennen die nodig zijn, zou recht doen aan de mensen die deze zorg nodig hebben. En weten de nieuwe zorgaanbieders hoeveel uren ze in 2017 zorg moeten gaan bieden. De SP kreeg hiervoor geen meerderheid in de raad achter zich. En blijft het dus onzeker of het beleid Huishoudelijke Zorg daadwerkelijk verbeterd gaan worden.

Reactie toevoegen

U bent hier