h

Huis en Erf

22 december 2016

Huis en Erf

In de ledenvergadering van Huis en Erf zijn de leden niet erg veel wijzer geworden. De directeur wordt vervangen, zoals gezegd komt er in 10 jaar tijd de vijfde directeur. Zie ook het artikel van 14 december.

De Raad van Toezicht gaf geen inzicht wat de concrete redenen zijn waarom de directeur, Marcel Meulen vervangen wodt. Met de opmerking, in goed oveleg hebben we afscheid van elkaar genomen, was in eerste instantie de verklaring waar de ledenvergadering het mee moest doen. Financieel zit Huis en Erf goed bij kas, maar de bedrijfslasten zijn te hoog.

Bedrijfslasten is een breed begrip. Daar valt het onderhoud van de huizen onder. Maar ook het aantal personeelsleden, de arbeidsvoorwaarden die afgesproken zijn, de administratiekosten, onderhoud gebouwen, contacten onderhouden, het aantal bedrijswagens die er zijn, onderhoud kantoor en meer.

Vanuit de ledenvergadering was er de nodige kritiek . Waarom moeten wij in de krant lezen dat de directeur vervangen wordt?  Wat is er nu precies mis binnen de bouwvereniging? Het is bekend dat er medewerkers ontslagen zijn en er dure nieuwe krachten ingehuurd worden. Klopt het dat de directeur en meerdere medewerkers in een dure elektrische lease auto rondrijden? De fusieplannen met Wovesto worden nu voorlopig toch wel in de koelkast gezet?

De raad van Toezicht

1 Wij hebben de krant niet opgezocht. Dat was zeker onze bedoeling niet. Maar we nemen de suggestie vanuit de ledenvergadering over om alle leden meteen na deze vergadering persoonlijk per brief te informeren.

2 Financiel zit Huis en Erf goed bij kas. Landelijk gezien zitten we bij de top tien. Maar met de bedrijfslasten zitten we landelijk gezien ook bij de duurste. Wat een bouwverenging per woning uitgeeft aan bedrijfslasten, wordt bijgehouden en is bekend. Die bedrijfslasten zijn bij Huis en Erf veel te hoog, die moeten dus naar beneden. Op een duidelijke vraag van een lid, is de reden dat de directeur weg moet dat zijn beleid er niet voor zorgt dat de bedrijfslasten minder worden, werd door de raad geen volmondig ja op geantwoord. Het antwoord zorgde er wel voor dat het spreekwoord, een goed verstaander heeft maar een half antwoord nodig, zeker van toepassing is.

3 De fusie plannen met Wovesto uit Sint Oedenrode  gaan niet in de ijkast. Wel stoppen we met de sneltrein vaart die ingezet is. Volgend jaar mei/juni gaan we eerst in gesprek met de leden. Zonder besluiten te nemen willen we met u de voor en nadelen bespreken. En uiteindelijk zijn de leden van Huis en Erf en Wovesto die een besluit hierover nemen.

De leden van de SP die ook lid zijn van Huis en Erf blijven de ontwikkelingen volgen. En er bovenop zitten. Het kapitaal bij Huis en Erf is opgebracht door de huurders.Dat gebruikt moet worden voor goede, sociale volkshuisvesting!!!! Gelukkig is ook de Raad van Toezicht van mening, goede en betaalbare woningen is priotiteit nummer 1 van de bouwvereniging. Dat zullen ze moeten bewijzen.

Want het blijft te gek voor woorden, 5 directeuren in 10 jaar tijd. Al dan niet vrijwillig. Maar die vrij zeker met het nodige geld op zak vertrokken zijn. De nieuwe directeur zal vanaf het begin duidelijk moeten zijn, Huis en Erf wil een sociale bouwvereniging zijn. Voor de Raad van Toezicht de taak hiervoor te zorgen.

Reacties

Waarom niet meer duidelijkheid over het weg gaan van Marcel Meulen. Blijft een heel rare gang van zaken. En ook geen antwoord over het rijden in heel dure elektrische lease auto's. Mijn mening is dat er 100% duidelijkheid moet komen over de gang van zaken rondom de voormalige directeur-bestuurder Marcel Meulen.

Wovesto en Huis en Erf een directeur en een kleine cordate administratie franchise nemers voor onderhoud. Kosten per woning hooguit 15 euro per maand voor de kosten van de werkzamen mensen voor deze instelling Voor huizen uitbreiding fungeren de wethouders toch

Reactie toevoegen

U bent hier