h

"Raadsvergoeding van ruim 1300 euro is nog niet genoeg"

9 januari 2017

"Raadsvergoeding van ruim 1300 euro is nog niet genoeg"

Ruim 1300 euro (bruto) krijgen de raadsleden maandelijks op hun bankrekening bijgeschreven. Maar schijnbaar is dat nog niet genoeg.  Er komt nog een netto vergoeding van 18 euro (belastingvrij) bij.  Waarvoor?  Als extra vergoeding, omdat raadsleden hun eigen Ipad of laptop moeten meebrengen. Dit is bij de SP fractie in het verkeerde keelsgat geschoten.  Kees van Limpt (SP) hield een vurig betoog, maar kreeg geen meerderheid. " Met deze opstelling wordt het beeld dat politici toch vooral graaiers zijn helaas ook in Meierijstad nu versterkt"
 
SP raadslid Kees van Limpt maakte de vergelijking met een minimumloner of uitkeringsgerechtigde. Die van het bedrag dat een raadslid van Meierijstad maandelijks bovenop zijn of haar salaris uitgekeerd krijgt alles moet doen. (huur, vaste lasten, kleding, eten drinken etc etc) En ook verplicht wordt digitaal te communiceren met de lokale of landelijke overheid. Van Limpt vroeg om argumenten die deze extra vergoeding voor papierloos vergaderen konden rechtvaardigen. Die kreeg hij van geen enkele woordvoerder. Het lijkt er dus op, dat de overgrote meerderheid van deze nieuwe raad elke extra vergoeding wil binnen halen. Ondanks de waarschuwing die in het betoog ook gegeven werd, dat dit gedrag juist leidt tot niet meer gaan stemmen en het vertrouwen in de politiek nog meer verloren gaat.
 
Een klein aantal van de 32 overige raadsleden steunden het voorstel van de SP, om af te zien van de extra vergoeding van 18 euro. Die op aanvraag belastingvrij als onkostenvergoeding uitgekeerd zou moeten worden, bovenop de toch al riante vergoeding van ruim 1300 euro bruto. Lijst Blanco en Hart voor Schijndel wilden er wel in meegaan. De overige fracties niet. Hoogstens de toezegging dat we erop terug mochten komen in een later stadium. Gemeentebelangen noemde het zelfs goedkope retoriek en de VVD een typisch SP verhaal.
 
Het SP raadslid is vastberaden om dit nogmaals, met een motie, de raad te overtuigen om af te zien van deze extra vergoeding. "Waarom je eigen wel een extra vergoeding voor gebruik van je eigen! computer toekennen, en een ander niet. Terwijl je een ander min of meer wel verplicht en er niets tegenover zet"  Van Limpt wil zelfs zover gaan, als de raad zijn voorstel niet steunt, om dezelfde vergoedng ook toe te kennen aan bv uitkeringsgerechtigde, die je als raad,  de verplichting van digitaal communiceren oplegt

Reactie toevoegen

U bent hier