h

College neemt nog meer tijd, snoei-seizoen wacht niet

16 februari 2017

College neemt nog meer tijd, snoei-seizoen wacht niet

Foto: SP
Het is al weer drie maanden geleden dat de gemeenteraadsverkiezingen
zijn geweest. En zelfs met 6 full-time-wethouders is er nog steeds geen daadkrachtig bestuur in onze gemeente. Heeeeeel langzaam komen er
voorstellen naar de raad, die ervoor moeten zorgen dat in heel
Meierijstad hetzelfde beleid wordt gevoerd. Pas de raadsvergadering van 9 maart kan de raad het eerste werkelijke besluit nemen, namelijk over de OZB.

En als we het college mogen geloven, komen ze pas in juni met een
concreet, uitgewerkt coalitievoorstel. En pas daarna kan de raad het
beleid gaan maken. Voor de SP reden om een voorschot te nemen op het
stook-beleid. Het snoei-seizoen komt eraan. En de natuur kan niet
wachten op wethouders die tijd genoeg hebben (nemen).

Hieronder de vragen van SP-raadslid Wouters;

In Meierijstad zijn volgens mijn informatie in 2016 drie
verschillende regels waar bewoners aan moeten voldoen als het gaat over
het mogen ‘stoken’ van snoeihout.

In Schijndel 1 week in Maart en 1 week in April en 1week in November.

In Veghel de hele maand maart en de hele maand November.

In St. Oedenrode is een algeheel stookverbod.

Voorzitter dat is geen wenselijke situatie. Daar komt nog bij
dat bij de SP vragen binnengekomen zijn, of er wat veranderd, zo ja wat
en wanneer, nu we Meierijstad zijn. Met andere woorden, wat zijn de
regels waar men zich aan moet houden nu het snoei- seizoen 2017 zich
binnenkort aandient.

  1. Bent U het met mij ens om uit praktische overwegingen voor de maanden Maart en April de beleidsregels per gemeente hetzelfde te laten als in 2016?
  2. Zo ja, wilt U dit dan op een duidelijke manier aan onze bewoners kenbaar maken?
  3. Kan de raad van U een voorstel verwachten voor een beleid wat in heel Meierijstad van toepassing is?
  4. Zo ja, wanneer? Het lijkt mij dat het mogelijk moet zijn dat de raad in ieder geval ruim voor November het beleid kan vaststellen.

 Zodra we antwoord hebben brengen we u natuurlijk op de hoogte

Reactie toevoegen

U bent hier