h

Vervuiling omgeving Scheifelaar (Veghel)

1 februari 2017

Vervuiling omgeving Scheifelaar (Veghel)

Foto: SP

Verontrustende berichten van bewoners uit de wijk Scheifelaar. Aan de zijkant van hun wijk, op braakliggende terreinen,  komen vaak  jongeren bij elkaar om te "chillen". Op zich is daar niets mis mee,  maar wel als deze jongeren een puinhoop achterlaten.  Een fractiemedewerker van de SP is meteen gaan kijken om polshoogte te gaan nemen.  Het is schrikbarend  om te zien, wat hij daar aantrof.  oa. lege verpakkingen, blikjes , lege flessen alcohol, maar ook lege verpakkingen van wiet, condooms, peuken van joints, ampullen en zelfs spuiten.  Natuurlijk hoort deze rotzooi daar niet (overigens nergens) en zeer zeker niet in gebied waar ook veel mensen wandelen en kinderen spelen.  U kunt zich voorstellen wat de gevolgen kunnen zijn, als kinderen in aanraking komen met deze spullen. Onze fractie heeft meteen aan de bel getrokken bij het College van B. en W.  SP raadslid Ruud Merks heeft naast de schriftelijke vragen aan het colleg, ook meteen aan de buitendienst gevraagd of deze rotzooi zsm kan worden opgeruimd. 

Hieronder de schriftelijke vragen die Ruud Merks namens de SP fractie heeft gesteld.

Geacht college,

Enkele omwonenden van de Scheifelaar in Veghel spraken ons aan, op de overlast die zij ervaren bij ontmoetingsplaatsen van jongeren, in de nabijheid van hun wijk. 

Regelmatig komen er op deze “ontmoetingsplaatsen ”, groepen jongeren bij elkaar. Vaak gebeurd dat in de avonduren. Dat jongeren elkaar ontmoeten is op zich niets mis mee, zolang er geen overlast is. Maar we schrokken van de verhalen over de rotzooi, die zij daar achterlaten. Niet alleen blikjes of andere verpakkingsmaterialen van etenwaren, maar ook lege flessen drank, verpakkingen van wiet, peuken van joints, condooms en zelfs spuiten.  Dit kan natuurlijk niet. Natuurlijk hebben we zelf even ooghoogte genomen op deze plek. En we hebben geconstateerd dat het echt schrikbarend is hetgeen we daar aantroffen. In de bijlage hebben we enkele foto’s toegevoegd, zodat u zelf een beeld krijgt, welke troep wij daar aantroffen.

Natuurlijk hoort deze rotzooi daar niet en zeer zeker niet in een gebied, waar mensen vaak wandelen en waar ook kinderen spelen.

Onze fractie wil u verzoeken om zo snel mogelijk actie te ondernemen, wellicht in samenwerking met de politie en mogelijk andere instanties.

Naar aanleiding van dit onderwerp, heeft onze fractie de volgende vragen:

  1. Bent u op de hoogte van de overlast op deze plekken? 

Zo ja, Welke actie heeft u al ondernomen om deze overlast tegen te gaan?

Zo nee, Wilt u aangeven welke actie u gaat ondernemen om deze overlast tegen te gaan.

  1. Zijn er bij u, meer plekken in Meierijstad, in beeld, waar ook sprake is van dergelijke overlast? Zo ja, kunt u aangeven welke actie(s) u daar heeft ondernomen of nog gaat nemen?
  2. Zoals gemeld, zijn er ook verpakkingen van verdovende middelen gevonden, en lege flessen alcohol. Om te voorkomen dat er misbruik gemaakt wordt  van alcohol en verdovende middelen, lijkt het onze fractie raadzaam om in beeld te krijgen om welke jeugd het gaat, wat er onder hen leeft en of er sprake is van structureel gebruik/misbruik.  Bent u bereid dit samen met diverse instanties, in kaart te brengen, met daarbij een plan van aanpak?  Niet alleen een plan van aanpak voor het tegengaan van overlast, maar ook in het voorkomen van misbruik van genoemde zaken.

Wij vernemen graag op korte termijn een reactie. 

 

Met vriendelijke groet,

 

Ruud Merks

SP Fractie Meierijstad

      Bijlage:   foto’s

Reactie toevoegen

U bent hier