h

Brief automatische incasso is echt

10 april 2017

Brief automatische incasso is echt

Foto: SP

Op 1 april hebben veel inwoners in Schijndel en Sint-Oedenrode een brief in de bus gekregen van gemeente Meierijstad over het afgeven van een machtiging voor de automatische incasso.  Het was géén 1 april-grap, maar onze SP fractie ontving wel veel vragen of deze machtiging wel echt was.  Reden voor SP fractievoorzitter Ruud Merks op onderzoek uit te gaan.

Misleiding?

Natuurlijk riep de datum van 1 april bij sommige argwaan op.  Maar dat werd nog eens versterkt, door de vraag of je de gemeente Meierijstad voor 10 april wilt machtigen, terwijl het bedrag van de aanslag pas eind april bekend wordt. Nog meer scepsis onstond er, toen bleek dat je de machtiging moet op sturen naar een adres in Boerakker (gemeente Leek). Sommige dachten dat het om een 1 april-grap ging, maar ook de gedachte onstond dat het een nep-brief was. Ruud Merks: "ik heb meteen de gemeente gebeld en gevraagd om opheldering gevraagd. Het bleek allemaal te kloppen, en de brief is echt. Nog dezelfde dag heeft de gemeente een uitleg geplaatst op haar website."

In de raadsvergadering van afgelopen donderdag in de raadsvergadering heeft Merks nog extra aandacht gevraagd voor mogelijke verwarring die ontstaan is. Met als gevolg dat diverse inwoners de machtiging naast zich hebben neergelegd, waardoor ze het totale bedrag in twee termijnen moeten gaan betalen ipv de mogelijkheid om dat bedrag, via de machtiging, in tien termijnen te betalen. Wellicht kunnen er mensen hierdoor in de problemen komen. Op vragen van het SP raadslid, zegde wethouder Gooijaarts toe, dat inwoners van Meierijstad ook na 10 april de machtiging kunnen invullen. Verder zegde de wethouder toe dat in de tussentijd er nog een uitleg komt op de gemeentelijke pagina in de weekbladen en in de speciale belastingkrant. 

Hieronder de uitleg mbt de automatische incasso

Eind april krijgt u uw aanslagbiljet gemeentelijke
belastingen 2017 en de WOZ-beschikking in de bus. Vanaf dit jaar staan
alle aanslagen op één biljet, zodat u meteen een totaaloverzicht heeft

U kunt nu alvast aangeven of u gemeente Meierijstad toestemming geeft
om de aanslagen automatisch te innen. Bij de brief zit een
machtigingskaart die u tot 10 april in de bijgesloten antwoordenvelop
terug kunt sturen.

Voordeel automatische incasso

Voordeel van het afgeven van een automatische incasso is dat u het
aanslagbedrag over een langere periode kan betalen, namelijk in 10
termijnen. Normaal gesproken is wettelijk bepaald dat u het hele bedrag
in twee termijnen en binnen drie maanden na de dagtekening op het
aanslagbiljet voldaan moet hebben.  

Voor de inwoners van Schijndel is de mogelijkheid nieuw. De inwoners
van Sint-Oedenrode hebben eerder een automatische incasso kunnen
afgeven. Deze is echter niet meer geldig nu het een nieuwe gemeente
betreft.  De aanslagen in Veghel worden dit jaar voor het laatst geïnd
door de Belastingsamenwerking Oost-Brabant. De huidige Veghelse
machtigingen blijven van kracht.

Adres in Leek

Het verzamelen en verwerken van de ingestuurde machtigingen voor
incasso gebeurt door een bedrijf in Leek. Daarom staat op uw
antwoordenvelop ook een adres in Leek vermeld.

Hieronder staan een aantal van een de meest gestelde vragen. Wellicht
dat het antwoord op uw vraag hier al tussen staat. Mocht dit niet het
geval zijn dan kunt u een mail sturen naar belastingen@meierijstad.nl of bellen naar het algemeen telefoonnummer van gemeente Meierijstad bellen 14 0413.

Meestgestelde vragen

Waarom heb ik een antwoordenvelop gekregen die ik moet versturen naar Leek?

In Leek zit het bedrijf dat voor gemeente Meierijstad de enveloppen
verzamelt en de machtigingen verwerkt. Dit wordt teruggeleverd aan de
gemeente en vervolgens verwerkt op de aanslagen. Het klopt dus dat het
naar Leek moet worden gestuurd.

Waarom heb ik twee brieven ontvangen?

Het kan zijn dat het eigendom van de woning op naam staat van uw man,
maar dat hij helaas niet meer woonachtig is op dat adres maar
bijvoorbeeld in een verpleegtehuis woont. Uw man krijgt dan een aanslag
OZB voor het eigendom van de woning en u als zijn vrouw die daar nog wel
woont krijgt dan de gebruikersbelastingen op uw naam. Beide
machtigingskaarten kunt u terugsturen als het wenselijk is om beide via
automatische incasso te laten lopen. Op de machtigingskaart van uw man
kunt u gewoon uw eigen rekeningnummer ingegeven.

De brief staat op naam van mij, terwijl mijn man al jarenlang de aanslag betaalt.

Dit komt doordat u (mevrouw) de oudste bent en bij het overzetten van
de bestanden naar Meierijstad n.a.v. de fusie heeft het systeem opnieuw
gekeken naar wie er moet gaan betalen. De oudste is daarbij aangewezen.
Mocht dit niet wenselijk zijn dan kunt u dit mailen naar belastingen@meierijstad.nl. Na het ontvangen van de aanslag eind april kunt u alsnog een machtiging afgeven voor de automatische incasso.

De aanslag staat op naam van mijn partner terwijl het huurcontract op mijn naam staat.

Er wordt gekeken bij het aanwijzen van een belastingplichtige naar de
oudste die op dat adres is ingeschreven. Wij krijgen geen informatie
door van de woningbouwvereniging over wie er als hoofdhuurder in het
huurcontract staat opgenomen. Dit is de reden dat de brief op naam van
de partner staat. Op de machtiging kan wel het rekeningnummer van de
huurder komen te staan als dat wenselijk is. De naam op de machtiging
wordt door de bank niet gecontroleerd met het nummer wat op de
machtiging staat.

Ik zou graag de hoogte van de aanslag willen weten voordat ik de
machtiging afgeef en als ik de machtiging niet afgeef in hoeveel
termijnen moet ik dan betalen?

De aanslagen komen met dagtekening 30 april. We kunnen nu nog niets
zeggen over het bedrag. Mocht u twijfelen dan kunt u afwachten tot u de
aanslag heeft ontvangen en pas op dat moment de machtiging afgeven. Als
er voor eind mei geen machtiging is ontvangen dan wordt er van uit
gegaan dat er geen machtiging afgegeven zal worden en moet de helft van
het bedrag betaald worden op 31 mei. De andere helft moet dan eind juli
betaald worden.

Kan ik een IBAN (ofwel bankrekeningnummer) van mijn partner invullen terwijl de machtiging op mijn naam staat?

Ja dit is mogelijk. De bank controleert niet of de naam op de machtiging overeenkomt met de naam van de rekeninghouder.

Mocht uw vraag er niet bij staan kunt u telefonisch contact opnemen met gemeente Meierijstad op 14 0413 of een mail sturen naar belastingen@meierijstad.nl.

Reactie toevoegen

U bent hier