h

Coalitiepartijen willen geen verbeteringen voor mensen met beperking

18 april 2017

Coalitiepartijen willen geen verbeteringen voor mensen met beperking

De fractie van team Meierijstad vond het nodig om een motie in te dienen dat de gemeente zich moet houden aan een ratificatie van de VN. Volgens deze ratificatie moet het gemeentelijk beleid zo zijn ingericht dat het beleid nadrukkelijk rekening houd met mensen met een beperking, een zogenoemd inclusief beleid. Natuurlijk geeft verantwoordelijk wethouder Witlox als antwoord, dat gebeurt nu al. Voor de SP-fractie reden om nu eindelijk eens op korte termijn het Wmo-beleid en het beleid van de Sociale dienst op de raadsagenda te krijgen. Twee beleidsterreinen waar je het maximale kunt regelen voor mensen met een beperking. Helaas werd de motie na een schorsing ingetrokken door Team.

Door de motie in te trekken kon de SP-fractie haar wijzigingen op de motie niet indienen. Kans gemist om als raad daadwerkelijk het bestaand beleid te controleren en te verbeteren. Gelukkig nog een kans. De SP-fractievoorzitter kan via de agendacommissie alsnog het Wmo-beleid en het beleid van de Sociale dienst op de raadsagenda krijgen. En versneld, want al op 2 januari hebben de coalitiepartijen Team Meierijstad, CDA, VVD en PvdA de raad voorgehouden dat beide zaken in de raad behandeld worden. Omdat in verband met de fusie en je als nieuwe gemeente verordeningen moet hebben, is het huidige beleid een samenraapsel van de drie gemeente en is door de raad inhoudelijk niet behandeld. Elke maand dat we langer wachten doen we mensen die hulp nodig hebben tekort. In plaats van dat de raad haar verantwoordelijkheid neemt, een maximaal sociaal beleid wil vaststellen, wil men de boot afhouden. Er wordt van alles uit de kast gehaald om maar zeker niet te hoeven kiezen. Uiteindelijk krijgt onze fractievoorzitter toch gelijk. Belofte maakt schuld en komen het Wmo-beleid en de Sociale dienst toch op de raadsagenda. Het is nu alleen nog de grote vraag wanneer.

Voor de verkiezingen beloven, IEDEREEN MOET MEE KUNNEN DOEN, na de verkiezingen nemen we de tijd tijd. De dupe zijn de mensen die zorg nodig hebben. Schande!

Reactie toevoegen

U bent hier