h

Blunder wethouder Witlox

13 mei 2017

Blunder wethouder Witlox

De raad krijgt de leerlingvervoersverordening ter besluitvorming voorgelegd. Maar de opdracht (aanbesteding) naar de vervoersbedrijven is al de deur uit. Zij wachten momenteel op de gunning; welk bedrijf mag de leerlingen van en naar school brengen.

In de opdracht is opgenomen dat de maximale rittijd 90 minuten mag zijn. Volgens de SP is dat veel te lang. Wij denken dat maximaal 60 minuten beter is voor het kind.

Ook heeft volgens raadslid Wouters de wethouder de verkeerde volgorde gebruikt. De regels waar de vervoersbedrijven zich aan moeten houden zijn bij de opdracht bijgevoegd. En de raad mag hier achteraf nog over beslissen. Dat kan dus niet. Wouters bracht dit in tijdens de commisievergadering van 11 mei. Dit was bij de overige commissielden niet bekend. Pikant detail is dat onlangs het college, raadsleden en commissieleden de cursus integriteit hebben moeten volgen. Met een aantal casussen en al dan niet verzonnen voorbeelden werden steeds een drietal vragen voorgelegd.

Dus net zoals in de cursus legt Wouters de commissieleden drie vragen voor: 1: wat doet u met deze kennis, u doet niets?
2: u spreekt in de openbaarheid de verantwoordelijke wethouder hierop aan? 3: u dient een motie van wantrouwen in?

Tot onze grote verbazing is er geen enkele partij die hierop reageert. Zelfs niet nadat de wethouder toe geeft dat de gunning al is geweest.  Hoe serieus neem je jezelf als volksvertegenwoordiger, is dan de terechte vraag. Uiteindelijk vraagt één partij waarom de gunning al is geweest. Volgens dhr. Witlox was dit vorige jaar al gedaan!!!! Dat lijkt de SP onmogelijk, toen was er namelijk nog geen gemeente Meierijstad.

In de raadsvergadering van 18 mei zijn er nog mogelijkheden de verordening aan te passen. De SP gaat zeker het voorstel indienen om de rittijd terug te brengen naar maximaal 60 minuten. Wanneer dit in meerdeheid wordt aangenomen zal het college terug moeten naar de vervoersbedrijven en de aanbesteding moeten aanpassen.

Reactie toevoegen

U bent hier