h

Opeens is er een bouwdepot.....

12 juni 2017

Opeens is er een bouwdepot.....

Foto: SP

"De basis is gezond vertrouwen in burgers en partners. Burger- en overheidsparticipatie passen we bewust toe zodat de burger maximaal betrokken wordt en zich betrokken voelt"  een citaat uit het mijlpalendocument van het college van burgemeester en wethouders. Voor wie dit geldt is de vraag?  In ieder geval niet voor de omwonenden van het Catharinaplein in Schijndel. Afgelopen vrijdagochtend werden ze gewekt door een hele boel lawaai. Er zijn een aantal grote zeecontainers geplaatst op de openbare parkeerplaats midden in het centrum van Schijndel. Een groot gedeelte (700 m2) wordt voor periode van een klein jaar ingericht als bouwdepot voor het vervangen van de gas- en waterleidingen rondom de Deken Beakersstraat en omliggende straten in Schijndel. En de bewoners?  Die wisten van niets....

Volgens de bewoners is er tot op heden is er niets gepubliceerd (zowel geen kennisgeving als besluit) over deze ontwikkelingen, dus de containers en de annexatie van het parkeerterrein als depot is illegaal en niet toegestaan. Verder is er ook niets gepubliceerd over het feit dat het parkeerterrein onttrokken wordt aan de parkeervoorraad. 

Foto: SP
Dat de bewoners "in het geweer" komen is logisch te noemen.  Een jaar lang een bouwdepot in je "achtertuin", waar je niet om gevraagd hebt, laat staan dat je erover geïnformeerd bent. Naast de overlast verdwijnen er plotsklaps ruim 25 parkeerplaatsen midden in het centrum. Terwijl de parkeerdruk, met name op de zaterdagen al heel groot is.  Ze vragen zich openlijk af: Kan dit allemaal zomaar?  Waarom zijn zij niet betrokken hierbij? Is er wel een vergunning afgegeven?

Terechte vragen, die een helder antwoord verdienen. De SP fractie heeft nav deze situatie, al meteen schriftelijke vragen gesteld.

Hieronder de vragen van de SP fractie

Vandaag heeft onze fractie, klachten ontvangen mbt het plaatsen van een bouwdepot op het Catherinaplein in Schijndel.  Een zeer verontrustende klacht,  waarvan we  graag van uw college, een inhoudelijke reactie verwachten

De depots zijn geplaatst op een openbare ruimte, waarvoor een vergunningsplicht geldt.  Is deze vergunning afgeven voordat de depots zijn geplaatst?

Zo ja, kunnen wij dan inzage krijgen in deze vergunning, alsmede de procedure die eraan vooraf is gegaan?  (oa de termijnen van inzage en het maken van bezwaar )

Zo nee,   Bent u het dan met ons eens, dat er dan een onrechtmatigheid heeft plaatsgevonden? Immers het plaatsen van dergelijke depots, op openbaar terrein, is  zonder vergunning onrechtmatig.  Als behoorlijk bestuur mag dan van u worden verwacht, dat u dan handhavend  gaat optreden. Op welke manier en binnen welke termijn gaat u  optreden?

Aanvullend nog enkele vragen:

Net als de bezwaarmakers zijn wij van mening, dat het Catherinaplein (lees midden in centrum) niet een echt geschikte plaats is om een bouwdepot te plaatsen.

Waarom is er “gekozen” voor deze locatie?

Welke alternatieven zijn er nog meer onderzocht?

Hoe heeft u de buurtbewoners/belangenhebbende  betrokken in de keuze voor deze locatie?

Reactie toevoegen

U bent hier