h

KOERSWIJZIGING WSD

18 juli 2017

KOERSWIJZIGING WSD

Door de landelijke bezuinigingen op de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) is er geen instroom van nieuwe mensen meer mogelijk. Ook niet bij de WSD en de IBN. En is de gemeente verantwoordelijk dat mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt toch aan een baan geholpen worden. Of aan zinnige dagbesteding mee kunnen doen. Voor vele mensen een uitkomst, maar niet voor iedereen. Er zijn mensen die onder de 30% loonwaarde presteren (een minimum eis voor werk) die dagbesteding NIET als volwaardig ervaren. Zij willen werken voor hun salaris.

Ze voelen zich hierdoor meer mens die er toe doet. Van wethouder Roozendaal kregen we de toezegging dat in die gevallen extra inspanning, het zogenoemde volprezen maatwerk, wordt toegepast.

De huidige opzet van de WSD moet dus aangepast worden, een koerswijziging.

De 10 gemeenten in de Gemeenschappelijke regeling, WSD, hebben ongeveer 2 jaar een experimentfase voordat er een definitieve keuze gemaakt moet worden. Dankzij de verschillende ervaringen in de 10 gemeenten kan er dan een definitieve keuze gemaakt worden, welke bestuurlijke vorm de beste is. Bij het maken van een definitieve keuze komt ook het los laten van de Gemeenschappelijke Regeling (of onderdelen daarvan) ter discussie. Prima.

Zoals bekend is de SP geen voorstander van een Gemeenschappelijke Regeling. De wethouders van in ons geval, 10 gemeenten vormen het dagelijks bestuur. Te vaak kan de raad en raadsleden hierdoor geen eigen beleid maken en of verbeteringsvoorstellen doen. De verantwoordelijk wethouder heeft altijd de uitvlucht dat het niet kan. Want het is al afgesproken in de Gemeenschappelijke Regeling. Over 2 jaar weten we meer. Met de IBN voor mensen in Veghel is een overeenkomst afgesloten voor 4 jaar.

Reactie toevoegen

U bent hier