h

Mijlpalen van Meierijstad

2 juli 2017

Mijlpalen van Meierijstad

Foto: Sp Meierijstad / foto

In de raad van 20 juni is het collegewerkprogramma onder de titel "Mijlpalen van Meierijstad" besproken. Fractievoorzitter en woordvoerder van de SP Ruud Merks kreeg bij zijn opening al gelijk de lachers op zijn hand. Hij merkte op dat mijlpalen volgens de definitie in Van Dale gaat over het afsluiten van iets. Terwijl het toch duidelijk gaat over de toekomst, de komende vijf jaar.

Alle fracties mochten hun zegje doen. Van de coalitiepartijen was alleen de VVD best kritisch. De andere partijen gaven hoog op over de ambities, spraken hun vertrouwen uit in het slagen van de missie of waren blij met verlaagde regeldruk.

Als SP-fractie zijn wij minder lovend. De Uitgangspunten  van het programma zijn onduidelijk, weinig concreet en er is geen visie te herkennen. Ruud Merks: "Het lijkt het een soort lokale TNO. Er wordt veel onderzocht, geadviseerd, gestimuleerd en ga zo maar door.” Hij noemde het stuk een “gemiste kans en zette vraagtekens bij de winst voor de burger van dit fusieproces. De verhoging van OZB met twee procent is natuurlijk onverteerbaar, omdat er beloofd is dat er geen verhoging zou komen.

Maar alles is toch geslikt door de meerderheid. De vraag is dan ook hoe bebetrouwbaar ben je dan als college?

Een motie om per 2019 het aantal wethouders terug te brengen naar vijf haalde het zoals verwacht niet. De coalitie houdt vast aan zes. Kortom: veel mooie woorden als participatie, leefbaarheid, innovatie, duurzaamheid en gezondheid. Maar weinig concrete uitwerkingen. We hebben als SP kennis genomen van het stuk en zijn akkoord met de cijfermatige onderbouwing. Want de discussie daarover en eventuele instemming komt nog terug als de jaarstukken, bestuursrapportage en bijbehorende kanttekeningen aan de orde komen.

 

Reactie toevoegen

U bent hier