h

Raad van Meierijstad loopt voorop!

24 oktober 2017

Raad van Meierijstad loopt voorop!

Het convenant tussen de VNG en het Verbond van Verzekeraars wordt op 23 november met de gemeenteraad van Meierijstad besproken. Hiemee is Meierijstad de eerste gemeente van Nederland die dit op de agenda van de raad zet.

Een convenant ( overeenkomst ) wat regelt dat het Verbond van Verzekeraars voor een absurd laag bedrag zich bij gemeenten afkopen voor het betalen van letselschade na bijvoorbeeld een verkeers ongeval. Slachtoffers worden voor hulp door verwezen naar de WMO, de gemeenschap draait op voor de kosten. Zie ook onze eerdere artikelen van 11 en 12 oktober.

De raad kan nu het heft in handen nemen en het college oproepen voor 31 december de VNG te laten weten dat Meierijstad het convenant niet wil verlengen.

De vergadering is openbaar. U kunt ook inspreken. U moet u zich aanmelden bij de griffier van Meierijstad. Aanmelding uiterlijk 12.00 uur op 22 November. U krijgt ongeveer 5- 10 minuten per spreker. Wanneer er vragen zijn vanuit de raad mag u die beantwoorden.

 

Reactie toevoegen

U bent hier