h

Vergadering in kroeg, rechtbank of raadzaal?

14 december 2017

Vergadering in kroeg, rechtbank of raadzaal?

(NB: Breaking news:  Megastal van de baan.)Met deze woorden begon SP woordvoerder Kees van Limpt zijn betoog over de "megastallen" . De gemeenteraad beslist vanavond of ze het eens zijn met collegevoorstel om een weigering van een verklaring van geen bedenkingen. Kort samengevat: Als de (meerderheid) van de gemeenteraad voor dit voorstel stemt, dan is de mogelijke komst van een megastal in Nijnsel zo goed zeker van de baan
.

Foto: SP
Foto: SP
Foto: bd.nl / bd.nl

Hieronder het betoog van Kees van Limpt

Zitten we nu in de raadszaal, een zaal bij de rechtbank of in een zaaltje van een plaatselijke kroeg? Dat vragen wij ons als SP af bij de behandeling van dit onderwerp. Kort gezegd: wel of niet instemmen met de komst van een megastal. (of moeten we zeggen mega-vleesverwerkend bedrijf)

Want daarover moeten we nu een democratisch besluit nemen. Hier de raadszaal dus. Op grond van argumenten als: wat hebben we de kiezer beloofd? Wat zijn onze principes als partij? Gaat het om het grote geld en belangen van formaat of gaan we voor de mens, het milieu en de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen?

Of zijn we bezig met een juridisch gevecht? Dat in de rechtbank plaats moet vinden. Daar lijkt het meer op. Met alle stukken die we daarover ontvangen. Maar wij zijn geen rechter of advocaat. Wij zijn volksvertegenwoordiger. Met ander afwegingen dan juridische haarkloverijen.

Hoe komen we dan bij het zaaltje van de dorpskroeg? daar mogen we gaan kaarten zo lijkt het. Zwartepieten in dit geval. (of mag ik dit ook niet noemen?) Wie heeft wat fout gedaan en wie kunnen we de schuld geven?

We willen onze oprechte waardering en respect uitspreken voor deze jonge ondernemer die wat wil bereiken. Die zich jarenlang heeft ingezet voor zijn project. Maar dat laat onverlet, dat wij dat niet kunnen steunen. Maar we kunnen met hem meeleven, omdat we als SP-ers weten hoe het voelt, als je inspanningen niet beloond worden.

Maar voor ons gelden principes en beloftes. Wij zijn geen draaikonten, maar blijven bij onze standpunten. En voor dit agendapunt zijn we daarin vanaf het begin duidelijk geweest. Geen megastal in Meierijstad. En ook geen juridisch gehakketak. Geen zwartepieten. Maar duidelijk en consistent zijn. Als volksvertegenwoordiger. Hier in deze raadszaal.

Dus zullen wij voor dit voorstel stemmen
omdat we tegen de megastal zijn.

Reactie toevoegen

U bent hier