h

College lapt verkiezingsbeloftes aan hun laars

9 januari 2018

College lapt verkiezingsbeloftes aan hun laars

We nemen u mee naar november 2016. Een aantal dagen voor de verkiezingen. Buurtbewoners van de "Bloemenwijk Boschweg" zagen hun kans schoon om alle lijsttrekkers in beweging te krijgen voor een nieuw wijkgebouw Boschweg.  Al jarenlang, sinds het sluiten van de basisschool Vossenberg, is het stil rondom de verdere ontwikkeling op deze locatie. Dit tot grote ergernis van de buurtbewoners.  Op een groot manifest tekende ALLE lijsttrekkers voor een nieuw wijkgebouw op deze locatie.  Het werd stil, heel stil. Ook na herhaaldelijke vragen van oa. de SP fractie wanneer er nu eindelijk voortuitgang en voorstellen komen, hield het college de "boot af"  Het ging zelfs zover, dat het college geen geld heeft gereserveerd in de begroting voor een nieuw wijkgebouw.  Nu een jaar verder, komt het college met het voorstel om oa een scenario, om de Kajuit te verbouwen en het Gasthuis te houden.....   Dit is in onze ogen overbodig, als je gewoon je beloftes nakomt. Maar de verkiezingen zijn voorbij, gedane beloftes overboord gegooid.... en het vertrouwen in de politiek heeft weer een deuk opgelopen. De SP is van mening dat alleen het scenario, een nieuw wijkgebouw, moet worden uitgewerkt.

Woonmeij

Huis & Erf (per 1 januari gefuseerd met Wovesto in Woonmeij) heeft zich in het najaar van 2017 bij de gemeente Meierijstad gemeld voor het gezamenlijk ontwikkelen van een wijkgebouw in de Bloemenwijk in Schijndel, gecombineerd met sociale huurwoningen. Dit juichen we als SP natuurlijk van harte toe. In de verdere uitwerkingen van scenario's wordt er hier geen woord over gerept.  Een doorn in het oog van de SP fractie.   Raadslid Ruud Merks heeft in een brief het college om opheldering gevraagd.

Hieronder de vragen aan het college
  • U stelt in scenario 4 voor : Verbouwen Kajuit + behouden Gasthuis.  Waarom kiest u voor deze optie, die haaks staat op eerder gemaakte beloftes aan de buurt/wijkvereniging? Immers in november 2017 (voor de verkiezingen) hebben alle lijsttrekkers (waaronder een aantal huidige wethouders) op een groot manifest hun handtekening gezet, en hiermee de belofte gedaan voor een nieuw wijkgebouw.
  • Wat gaat u doen met het voorstel dat Woonmeij heeft gedaan, om op deze plek sociale woningbouw te realiseren in combinatie met een nieuw wijkgebouw?

Reactie toevoegen

U bent hier