h

Stemmen voor het partijbestuur

3 januari 2018

Stemmen voor het partijbestuur

De leden van SP Meierijstad hebben vanavond hun stem uitgebracht, voor het landelijk partijbestuur.  Er zijn veertien kandidaten waaruit men kon kiezen. De elf kandidaten met de meeste stemmen komen in het algemeen partijbestuur. Daarnaast konden de leden een stem uitbrengen op de partijvoorzitter en de algemeen partijsecretaris. Deze laatste twee, worden gekozen op functie. Alle SP-afdelingen hebben de komende tijd, algemene ledenvergaderingen, waarin SP leden de mogelijkheid hebben om hun stem uit te brengen.  De uitslag wordt bekend gemaakt tijdens het landelijk congres op 20 januari a.s..

Foto: SP
Foto: SP

Samenstelling partijbestuur

Het SP-partijbestuur telt 36 leden. De voorzitter en algemeen
secretaris, 11 algemeen bestuursleden, 20 regiovertegenwoordigers en de
fractievoorzitters van de Tweede Kamer, Eerste Kamer en het Europees
Parlement (zij zijn uit hoofde van hun functie lid van het
partijbestuur). De voorzitter en algemeen secretaris worden in functie
gekozen. Voor algemeen bestuursleden geldt dat de 11 kandidaten met de
meeste stemmen in het partijbestuur plaatsnemen. De
regiovertegenwoordigers werden gekozen op de regioconferenties van 2
december 2017. 

Reactie toevoegen

U bent hier