h

Felicitatie aan bewoners Bloemenwijk

6 mei 2018

Felicitatie aan bewoners Bloemenwijk

De Bloemenwijk in Schijndel krijgt een nieuw wijkgebouw. Het geduld van de werkgroepleden en bewoners is lang op de proef gesteld. De definitieve besluitvorming liet lang op zich wachten. Nu is er dan eindelijk duidelijkheid. Voor de SP reden om onderstaande folder uit te delen;

Proficiat Bloemenwijk

De kogel is door de kerk. Het college van B en W gaat in principe akkoord met een nieuw wijkgebouw op de plek van de oude Vossenberg. De eerdere optie, een nieuw wijkgebouw op de plek van de Kajuit is van tafel. Een felicitatie waard aan heel de wijk.

In de raadsvergadering van vorige week donderdag stelde de SP-fractie het nieuwe wijkgebouw nog aan de orde. Mondeling is al weer enige tijd geleden door de wethouder toegezegd dat de wijkraad en de Stichting de Bloemenwijk ook na 1 juli het huidige gebouw mogen blijven gebruiken. Ook wanneer nog niet duidelijk zou zijn wat de definitieve plannen zouden worden. Echter in de ambtelijke stukken is dit niet terug te vinden. Dit zorgde ervoor dat er de nodige onrust is ontstaan. Wat, wanneer en hoeveel activiteiten kunnen we nog plannen, was een veel gehoorde terechte vraag.

Tijdens een mondelinge vraag aan de wethouder kreeg SP- raadslid Wouters het antwoord, dat dit zeker wel het geval is. Dat volgende week, deze week dus, iedereen hiervan op de hoogte gebracht zou worden. Of hij toen ook al wist dat dat het nieuwe wijkgebouw op de plek van de oude Vossenberg komt is niet bekend. Dat is nu niet meer belangrijk, het nu bekende resultaat dat telt.

Zoals al eerder via de media bekend, is de gemeente met Woonmeij (Huis en Erf en Wovesto uit St.Oedenrode) in gesprek. Al eerder liet Woonmeij weten dat ze mogelijk willen meewerken om EN het wijkgebouw EN sociale woningbouw op de plek van de Kajuit willen realiseren. Wat de SP betreft, een uitstekende keus.

Het heeft allemaal erg lang geduurd voor er duidelijkheid werd gegeven. En we zijn er nog niet helemaal natuurlijk. Krijgt het nieuwe wijkgebouw voldoende vierkante meters om alle activiteiten te kunnen organiseren? Welke groepen krijgen hun thuisbasis in het gebouw? Komt er bijvoorbeeld ook een wijk-service centrum in? Nog een flink aantal zaken die geregeld moeten worden. Wanneer dit in goed overleg met de wijk en alle overige partijen gebeurt, kan er een prachtig gebouw komen wat vaak en druk gebruikt zal worden door de wijk.

SP-Meierijstad, Andoornstraat 5, Tel. 5430460, Mail: meierijstad.sp.nl

Reactie toevoegen

U bent hier