h

Cadeautje voor duurzaamheid i.p.v. meer groen.

12 november 2018

Cadeautje voor duurzaamheid i.p.v. meer groen.

Foto: SP

Tijdens de laatste raadsvergadering kwam D66 met een motie, waarin werd voorgesteld om alle nieuwe bewoners een boom of – als je op een appartement komt wonen – een plant te geven. Om mensen daarmee bewust te maken van het belang van groen in hun omgeving. En daarmee ook hun visie op duurzaamheid te versterken. Het college reageerde positief en op Gemeentebelang Meierijstad en de SP na, stemden alle partijen ermee in. In de optiek van de SP, een duidelijk voorbeeld van marktwerking, waarin ook steeds wordt geprobeerd mensen met “kans op” en cadeautjes te verleiden tot deelname of medewerking aan iets.

Alsof het dan pas leidt tot bewustwording of aanpassing van je gedrag op een bepaald terrein.

Willekeur

Bovendien lijkt er sprake van willekeur. Want waarom dan geen bon voor een theaterbezoek om cultuur te bevorderen, vroeg raadslid Kees van Limpt zich af. Of een kaartje voor het zwembad, om gezondheid te promoten. Wat denk je van een buskaartje om het openbaar vervoer aan te prijzen of een weekendje in een B&B, zodat mensen niet naar Barcelona hoeven te vliegen. En daarmee bijdragen aan het verminderen van de uitstoot van CO2. En dus ook de duurzaamheid op het oog hebben. Ook vroeg de socoalist zich af, waarom zou dat dan alleen gelden voor nieuwe bewoners.

Voor zijn eerder ingebrachte idee om in het kader van het uitvoeringsplan van de bomenverordening te werken aan een inhaalslag kreeg hij nauwelijks respons. Ook al staat Meierijstad bijna onderaan op de ranglijst van de groenindex. Die gaat over het groen binnen de bebouwde kommen. Dit plannetje draagt daar  natuurlijk ook een beetje aan bij, maar is in de ogen van de SP toch vooral een voorbeeld van de zoveelste stunt in het kader van “promotie” en schone schijn. En dat leidt niet tot de bitter noodzakelijk geachte gedragsverandering en bewustwording, waar het gaat over duurzaamheid. En de medeverantwoordelijkheid van mensen voor onze planeet aarde. Daar is meer voor nodig

Reactie toevoegen

U bent hier