h

Schuldhulpverlening uitgebreid

13 januari 2019

Schuldhulpverlening uitgebreid

Foto: stevepb / pxiabay.com

Vorig jaar kreeg een motie van de SP brede steun. Daarin werd gevraagd om onderzoek te doen naar schuldhulpverlening en dan met name of bewindvoering in eigen beheer van de gemeente een mogelijkheid zou kunnen zijn. Meer kwaliteit bieden en mogelijk kosten-besparend werken. 

In december 2018 heeft het college daarover een besluit genomen en de raad daarover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. Waar als bijlage de beleidsnota is toegevoegd. Daarin wordt aangegeven, dat er  niet gekozen wordt voor bewindvoering in eigen beheer. Daaraan zitten nog teveel juridische haken en ogen volgens de gemeente.

Wel wordt aangegeven op welke manier deze problematiek aangepakt gaat worden. Men wil zich met name richten op preventie en vroegtijdig signaleren en daarbij zorgen dat mensen snel op de juiste plek terecht komen. Vanuit het rijk zijn ook extra gelden beschikbaar gesteld. Dus kan er ook in geïnvesteerd worden en de kwaliteit van schuldhulpverlening geborgd worden. Dat gebeurt met name  door een uitbreiding van uren voor klantmanagers met 32 uur per week. Die gaan zich richten op budgetcoaching en -beheer.  Een extra steuntje in de rug dus, voor mensen die met de problematiek van schulden te maken hebben of dreigen daarin terecht te komen. En dat mag ook wel, want in Meierijstad zijn er dat meer dan gemiddeld in Nederland.

Over 2018 gaat het toch om meer dan 500 gezinnen of personen. En dat het dan veel verder gaat dan om geld alleen, maar ook van enorme invloed is op welzijn en welbevinden van deze mensen is wel duidelijk.  Mooi dus dat er nu – naar aanleiding van de SP motie destijds – een stap gezet wordt richting meer hulp en ondersteuning van deze kwetsbare groep in onze gemeente.

Reactie toevoegen

U bent hier