h

Verkiezingsprogramma: Tijd voor Rechtvaardigheid

12 februari 2019

Verkiezingsprogramma: Tijd voor Rechtvaardigheid

Foto: SP

Voor de tweede keer trad de Socialistische Partij in het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. De voorgaande periode hebben we goede dingen kunnen doen, maar het werk van socialisten is nooit klaar. In 2015 gingen we weer meebesturen. Mede hierdoor hebben we
het verschil kunnen maken. Wij namen als tweede grootste partij deel in
het college met de VVD, D66 en PvdA en we leverden twee gedeputeerden: Johan van den Hout (Natuur en Milieu en
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving) en Henri Swinkels (Cultuur en Sport).

Vier jaar later kunnen we wel zeggen dat we op voor ons belangrijke
onderwerpen het verschil hebben kunnen maken. Zo heeft gedeputeerde
Johan van den Hout paal en perk gesteld aan de uitstoot van intensieve
veehouderij en zijn er maatregelen genomen om Brabant te
beschermen tijdens periodes van droogte, of juist periodes met veel
regen. Daarnaast heeft gedeputeerde Henri Swinkels veel werk gemaakt van
het programma ‘Sociale Veerkracht’. En om de leefbaarheid in de
Brabantse dorpen, steden en wijken te vergroten, heeft hij
gehandicaptensport ondersteunt en het Brabants Erfgoed vol op de kaart
gezet.

Ook de fractie heeft niet stil gezeten. Zo hebben we gestreden voor
gerechtigheid voor de slachtoffers van de Q-koorts en hebben wij ervoor
gezorgd dat kennis en kunde over voor de mens gevaarlijke dierziekten
niet verloren zijn gegaan. We zorgden ervoor dat de provincie aandacht
besteedde aan stageplaatsen voor MBO’ers en dat provincie de werkgelegenheid voor lager geschoolden in bijvoorbeeld het toerisme niet uit het oog verloor.
Ook buitenparlementair zijn wij actief: samen met de inwoners van
Waalwijk strijden wij tegen de uitbreiding van de gaswinning en steunden
wij de stakende buschauffeurs volop.

Maar zoals eerder gezegd: het werk van socialisten is nooit klaar. We
hebben heel wat kunnen doen, maar klaar zijn we nog lang niet. De
komende jaren liggen er nog forse uitdagingen in de landbouw: het aantal
dieren is nog steeds veel te hoog. De omschakeling naar duurzame
energie is zo mogelijk een nog grotere uitdaging. De ‘markt’ lijkt de
transitie naar zich toe te trekken, waarbij de lusten vooral in de diepe
zakken van de energiecowboys dreigen te verdwijnen en Brabant en haar
inwoners opgezadeld worden met de lasten. Dat is niet rechtvaardig en
slecht voor het draagvlak. 

Tegelijkertijd speelt de discussie rondom de kerntaken van de
provincie steeds vaker op. Steeds vaker horen we dat de provincie zich
alleen daarmee bezig zou moeten houden. Dat is jammer, wantvolgens de SP
bevindt de provincie zich in de ideale positie om een antwoord te geven
op gemeentegrensoverstijgende sociale en maatschappelijke vraagstukken.
Voorbeelden zijn de lange wachtlijsten in de jeugdzorg, de leefbaarheid
van dorpen en wijken en de volksgezondheid. De SP gaat graag deze
uitdagingen aan. Binnen het college als wij weer het verschil kunnen
maken. Buiten het college als het moet. Eén ding is zeker: de SP zal
blijven strijden voor een rechtvaardig en sociaal Brabant, voor
iedereen.

Lees alles hierover, op onze speciale verkiezingspagina

 
 
 
 
 
 
 
 

Reactie toevoegen

U bent hier