h

Geen ambitie voor sociale woningbouw

15 juli 2019

Geen ambitie voor sociale woningbouw

Foto: Pixabay.com / Pixabay.com

In de jaarlijkse kadernota staat wat de plannen zijn van de gemeente. Veel mooie woorden over zaken waaraan gewerkt gaat worden. Ingedeeld naar onderwerpen als veiligheid, sport, onderwijs, toerisme, duurzaamheid en ga zo maar door.

Maar er wordt geen enkel woord gerept over sociale woningbouw.

En volgens de SP is de woningnood toch wel een heel belangrijk punt, met name om de enorme achterstand op dit gebied eens weg te werken. Destijds werd dit vrijwel in alle verkiezings­programma's genoemd. Daarom heeft de SP een amendement ingediend waarin gevraagd wordt om een concreet actieplan op te stellen en te gaan zoeken naar locaties waar voor huurders in de sociale sector versneld gebouwd kan gaan worden. Met ander woorden: ga nu eens écht aan het werk! Als het bedrijfsleven vraagt om ruimte voor huisvesting van arbeids­migranten, kan er ineens wel heel snel een concreet plan gelanceerd worden. Waarom dan niet voor starters en spoedzoekers?

Helaas kregen wij daarvoor amper steun. Alleen Gemeentebelang Meierijstad ging in het amendement mee. De andere partijen namen genoegen met de woorden van de nieuwe wethouder Rik Compagne, dat het onderwerp al veel aandacht krijgt en er hard aan gewerkt wordt. En dit gaat al jaren zo!

Maar in mooie woorden kun je niet wonen. Dit college en het grootste deel van deze raad heeft andere prioriteiten, zoals het regelen van hun eigen pensioen.

Maar in de verkiezingsprogramma's van 2022 zal er zeker weer aandacht voor gevraagd worden. Hoe hypocriet kun je zijn, vragen wij ons dan af. Zeg dan eerlijk dat deze doelgroep niet interessant is, en je aandacht vooral uitgaat naar ambitieuze plannen als Kloosterkwartier, Veghels Buiten of andere plekken waar dure huizen gebouwd worden. Keuze te over voor mensen met geld. En laat de rest maar aan hun lot over.

Reactie toevoegen

U bent hier