h

KRAPPE MEERDERHEID VOOR NIET EXTRA VERHOGEN OZB

15 juli 2019

KRAPPE MEERDERHEID VOOR NIET EXTRA VERHOGEN OZB

Soms zijn de marges smal in de politiek. Dat gold zeker voor het amendement van VVD en Lijst Blanco, waarin ze vroegen om de extra verhoging van de OZB (Onroerend Zaak Belasting) met twee procent uit de kadernota te schrappen. Het was een dubbeltje op zijn kant, want met 18 stemmen voor en 17 tegen haalde dit voorstel het nipt. Als SP zijn we al tegen de structurele jaarlijkse verhoging met 2% die wel doorgaat, maar we stemden toch in met dit voorstel. 

Want dat hebben we dan voor de burger gewonnen. De “smeekbede” van de wethouder, dat dit geld toch echt nodig was om alle ambities uit de kadernota te kunnen bekostigen kreeg dus onvoldoende gehoor. Ook de door veel fracties uitgesproken zorgen over de financieel risicovolle positie van de gemeente, was voor de meerderheid geen aanleiding tegen te zijn.

Dan moeten er maar keuzes gemaakt worden, was de boodschap daarbij.

Reactie toevoegen

U bent hier