h

" Meer uren Huishoudelijke Zorg"

15 augustus 2019

" Meer uren Huishoudelijke Zorg"

Fijn dat de SP steeds meer medestanders krijgt in Nederland. Medestanders die ook vinden dat mensen die Zorg nodig hebben, hiervoor de benodigde uren moeten krijgen. En dat niet langer zoals nu het geval is, de Zorgaanbieders dit bepalen. Onze buurgemeenten maken hier werk van. Zij stoppen met het begrip ‘Schoon en leefbaar huis’. Een onafhankelijk iemand gaat weer bepalen hoeveel uren hulp iemand nodig heeft. Voor de SP-fractie reden om onderstaande vragen te stellen aan het college.

Geacht college.

De ons omliggende gemeenten Vught, Boxtel, Haaren en Sint Michielsgestel stappen af van het huidige WMO-beleid als het gaat om de huishoudelijke Zorg. Ze stappen af van het begrip ‘Schoon en leefbaar ” van een woning bij het toekennen van het aantal huishoudelijke Zorguren.

In de ogen van de SP- fractie een prima initiatief.

Zij bevestigen wat de SP al vanaf het begin dat werken volgens de richtlijn van een ‘schoon en leefbaar’ huis een pure bezuiniging was en is

In de raden van Schijndel en Veghel hebben we meerdere malen aangekaart dat het werken volgens deze richtlijn ervoor zorgt dat de zorgaanbieders het aantal uren Zorg bepaalt. En dat de mensen die Zorg nodig hebben daardoor vaak minder uren toegekend kregen en krijgen, dan wat er daadwerkelijk nodig was en is. Helaas kregen we nooit voldoende meerderheden om deze manier van werken niet in te voeren. Helaas ook niet om deze manier van werken af te schaffen.

De ons omliggende gemeenten gaan werken met een onafhankelijk iemand om te bepalen hoeveel uren hulp iemand krijgt. Prima, zo hoort het te zijn.

College,

  • Hoe denkt U over het initiatief van onze buurgemeenten?
  • Bent U bereid dit initiatief ook in Meierijstad over te nemen?
  • Zo ja, heel goed. Kan dit dan ook per 2020 ingevoerd worden?
  • Zo nee, waarom niet?
  • Bent U bereid hierover met de Raad in discussie te gaan?

Reactie toevoegen

U bent hier