h

Windmolens in Meierijstad

18 november 2019

Windmolens in Meierijstad

Foto: sp oss / sp oss

Soms heb je wind mee. Soms heb je wind tegen. Zo begon SP-raadslid Kees van Limpt zijn betoog over het windmolenpark langs de A-50. Voor de bewoners van de Veghelsedijk in Eerde en het Wijbosch werd het helaas flinke wind tegen. Het CDA, (met 1 raadslid die zich van stemming onthield), de PvdA, de VVD, D’66, HIER en HART geven hun goedkeuring aan de vier windmolens. Dankzij deze meerderheid in de raad staan de bewoners in de kou.

Bewoners moeten mee doen, Participatie is nodig, Participatie is belangrijk voor ons, Wij zijn er voor de bewoners. Zomaar enkele termen die erg vaak gebruikt worden in de raadsvergaderingen. Maar bij het besluit over de windmolens niet toegepast. De belangen van de vier bedrijven die de windmolens gaan plaatsen zijn belangrijker! De bedrijven kunnen oa nog landelijke subsidie krijgen als zij zich in september/oktober hiervoor aanmelden.

De bewoners worden pas achteraf ingelicht over de plannen. Ze mogen wel nog hun zienswijze inbrengen. Maar op wat kleine aanpassingen na, wordt daar verder niets mee gedaan. Rijkswaterstaat gaat er van uit dat de windmolens waarschijnlijk een probleem gaan vormen bij een verbreding van de A-50. Er is geen Milieu Effecten Rapportage gedaan (MER procedure). Volgens een artikel van de Wet milieubeheer zou dat niet nodig zijn. Echter, er is nog niet vastgelegd welke specifieke windtribunetype er geplaatst gaan worden.

Voor de SP is er nog een argument meer om tegen de plannen te stemmen. De gemeente heeft waar de windmolens gebouwd worden nog grond in eigendom. Door de komst van één van de windmolens kan er grond niet verkocht worden. Er moet een alternatieve invulling gevonden worden, zolang de windmolen er staat. Deze gronden vertegenwoordigen een verkoopwaarde van ongeveer 1,5 miljoen euro………………… De uiteindelijke schadepost zal blijken uit een mogelijke tijdelijke invulling en of de grond bij einde van het opstalrecht alsnog verkocht kan worden en tegen welke prijs.

Met.andere woorden, de bedrijven de lusten, de bewoners de lasten. Bijna alle lusten dan. Omwonenden en medewerkers mogen obligaties kopen die rente opleveren. En elk jaar wordt 110.000 euro in een energietransitie fonds gestort.  De gemeente heeft gelukkig nog een extra toetje voor de bedrijven, 1,5 miljoen euro als subsidie van de gemeente. In ieder geval zolang de windmolen er staat.

De SP is groot voorstander van duurzame energie. Maar niet ten koste van alles. Windmolens hebben een enorme impact op onze leefomgeving. Niemand heeft een windmolen graag in zijn achtertuin. Belangrijk is dan ook een goede voorbereiding, veel overleg met omwonenden, met natuur en milieuorganisaties. Met andere overheden ivm toekomstige ontwikkelingen. Zijn de gezondheidsrisico’s in beeld? Zijn er voldoende alternatieven onderzocht? Wat zijn de toekomstige technische ontwikkelingen op dit gebied?

De SP-fractie in Meierijstad wil graag weten of er mogelijkheden zijn dat de gemeente zelf windmolens kan plaatsen. Natuurlijk onder genoemde voorwaarden. En de opgewekte energie terug geleverd wordt aan onze inwoners. Dus niet alleen de lasten voor de inwoners, maar ook de lusten in eigen hand. We gaan dit alsnog inbrengen.

Reactie toevoegen

U bent hier