h

"handen af van natuurgebieden"

28 januari 2020

"handen af van natuurgebieden"

Foto: ruud merks

Iedereen heeft wel een mening als het gaat over plaatsing van windmolens en zonneparken. Dat niet iedereen op één lijn zit, is wel duidelijk. Actievoerende belangengroepen laten duidelijk van zich spreken. Maar ook in de gemeenteraad zijn de meningen sterk verdeeld.  Wat is er aan de hand?  Het college van B. en W. , heeft over dit onderwerp, een raadsvoorstel voorgelegd aan de gemeenteraad:

Gemeente Meierijstad heeft als doelstelling om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Om deze doelstelling te halen hebben we wind- en zonneparken nodig. Dit wil niet zeggen dat we zomaar medewerking moeten verlenen. Er is duidelijkheid nodig over hoe gemeente Meierijstad omgaat met initiatieven. Het rapport ‘De toekomst van zon en wind in Meierijstad’ geeft deze duidelijkheid.

De SP-fractie wil ook graag de klimaatdoelstellingen halen, maar niet ten kosten van alles. SP- fractievoorzitter Ruud Merks. nam het in zijn betoog op voor de natuurgebieden.

"Er zijn zoekgebieden in beeld. Als het gaat over windparken lijkt het erop, dat de zoekgebieden  in een hoek liggen, waar geen of weinig mensen wonen. Minder kans op zienswijzen dus. Alsof we niet verantwoordelijk zijn voor de natuur, die daar aan opgeofferd lijkt te gaan worden. Windmolens in het Wijboschbroek: te gek voor woorden. En dat geldt ook voor het Lijnt. (een natuurgebied bij Keldonk)  Een stiltegebied, dat we gaan opzadelen met voortdurend licht en geluid. De dieren die daar leven zullen geen commentaar leveren, maar hun biotoop wordt voor vele jaren verstoord. Willen we dat?  NOU de SP is helder dit willen wij niet. Voor de SP zijn mogelijke ontwikkelingen  bij natuurgebieden zoals de Lijnt en het Wijboschbroek onbespreekbaar.  Als SP zijn we voornemens om een amendement in te dienen, om natuurgebieden uit te sluiten als zoekgebied voor windmolens en zonneparken."

Dit aangekondigde amendement wordt volgende week door de SP (en waarschijnlijk door meerdere partijen) ingediend.

Reactie toevoegen

U bent hier