h

Waar zijn de bouwlocaties??

20 januari 2020

Waar zijn de bouwlocaties??

In de raadsinformatiebrief Zwembadvoorzieningen Meierijstad staat over het zwembad de Neul: gezien de beschikbare woningbouwgebieden bestaat er echter geen noodzaak om de huidige zwemlocatie te benutten voor woningbouw.

Op de vraag van SP raadslid Tonnie Wouters of er écht genoeg bouwlocaties in St Oedenrode zijn, antwoordde de wethouder: Ja. Voor particulier initiatief en ook voor sociale woningbouw. Als voorbeelden werden genoemd: in de buurt van de Knoptoren, nabij de Kienehoef en de locatie van het voormalig  Fioretticollege.

Reden voor de SP om nu eens echt helderheid te krijgen van het college, waar in Meierijstad, mogelijke bouwlocaties beschikbaar zijn.

Al vele maanden op rij horen we vanuit het college dat de gemeente en Woonmeij wel willen bouwen. In Schijndel, maar ook in St Oedenrode. Maar dat er te weinig bouwlocaties zijn. In Veghel is wel meer ruimte. Maar ook in Veghel wordt nog steeds te weinig gebouwd voor starters, spoedzoekers en de vele andere woningzoekenden.

  • Klopt het dat er wel voldoende beschikbare woningbouwlocaties zijn?
  • Zo ja, wanneer en hoe worden wij als raad dan geïnformeerd over die specifieke locaties?
  • Zijn er al concrete plannen voor de beschikbare locaties en zo ja: welke?
  • Wordt in de toegezegde prestatieafspraken de beloofde uitbreidingslocatie in Schijndel vastgelegd en aan de raad bekend gemaakt?
  • Wilt u al dan niet vertrouwelijk, in gesprek gaan met de raad over alle mogelijke locaties in Meierijstad? Of moeten we wachten op wat concreet in de prestatieafspraken wordt vastgelegd.
  • Welke locaties zijn beschikbaar voor sociale koop?

Reactie toevoegen

U bent hier