h

Zon en wind in Meierijstad: slecht weer op komst.

7 februari 2020

Zon en wind in Meierijstad: slecht weer op komst.

Foto: SP

Het was een lange en drukbezochte raadsvergadering. Waar een besluit genomen moest worden over zoekgebieden voor windmolens en zonneparken in Meierijstad. Een agendapunt met maar liefst 8 amendementen (wijzigingsvoorstellen vanuit diverse fracties), 3 moties (waarin om dingen gevraagd wordt die gedaan moeten gaan worden) en 22 reacties vanuit allerlei organisaties en belangengroepen. Reden genoeg voor SP fractievoorzitter Ruud Merks om bij de vaststelling van de agenda te vragen, of dit onderwerp wel rijp was voor besluitvorming. En het niet beter van de agenda af gehaald kon worden. Helaas kreeg hij geen steun voor het idee, al zeiden diverse woordvoerders, dat ze de strekking ervan wel begrepen. En werd ook in de betogen diverse keren aangegeven, dat het eigenlijk te lastig was om nu hierover te beslissen.

De discussie spitste zich vooral toe op de vraag of het wel aanvaardbaar is om windmolens in of nabij natuurgebieden te plaatsten. Het onderwerp waar zoveel inwoners zich zorgen over maken. En waarvoor ze actie hebben gevoerd om dat te voorkomen. Helaas bleken met name de coalitiepartijen – met uitzondering van de VVD – niet bereid om de natuur te sparen. Dus op te komen voor elementen (dieren en groen) die zichzelf niet kunnen verdedigen. Wat volgens Ruud Merks wellicht een reden is geweest om daar juist gebieden te gaan zoeken. Naast het feit, dat er al deals waren gesloten met “energiecowboys” in met name het gebied bij het Lijnt. Die daar snel veel geld aan willen verdienen.

Dat het voorstel het uiteindelijk met een krappe meerderheid van 18 tegen 15 stemmen heeft gehaald, werd mede veroorzaakt door een zieke en een raadslid, dat zich van stemming onthield. Maar vooral ook omdat de doorslaggevende stem van D66 naar “voor” ging. Terwijl er lang twijfel was over wat het zou worden. Dus ondanks een proces, waarin betrokken bewoners van Wijbosch en Keldonk zich onvoldoende gehoord voelden en het veel gehoorde woord “participatie” hier zeker niet tot zijn recht is gekomen, kan er gezocht gaan worden naar locaties voor zon en wind. Zelfs in natuurgebieden.

Het gevoel dat wij als SP hieraan hebben overgehouden is dat van “slecht weer”. Om over het klimaat waarin zich dat allemaal afspeelt maar te zwijgen.

Reacties

Inderdaad stop deze onzin het vol leggen van landbouw grond!
Het plaatsen van windmolens op plaatsen waar mensen wonen!
Als het echt nodig is ( ik ben ook voor duurzaam) zijn er nog vele andere plekken ......
Luister naar je bewoners Meierijstad!!!

Reactie toevoegen

U bent hier