h

De Coronacrisis

19 maart 2020

De Coronacrisis

'Alle zorgverleners verdienen onze grote waardering voor de
enorme inzet die ze op dit moment leveren om de gevolgen van het
coronavirus op te vangen. We weten dat de druk nu al enorm is, bij de
GGD, het RIVM, bij huisartsen en in ziekenhuizen. Onze zorgverleners
verdienen zoveel mogelijk steun bij alles wat ze doen en wij wensen hun heel veel sterkte en succes. Nu en ook de komende weken,' zegt
SP-Kamerlid Maarten Hijink.

Strategie
De SP steunt de voorstellen die het kabinet doet, bijvoorbeeld als het gaat om het schrappen van grote evenementen, het sluiten van
horecagelegenheden, de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken en om
bij klachten direct thuis te blijven. We zijn blij dat het kabinet, na
aandringen van onder andere de SP, eindelijk heeft besloten om scholen
voorlopig de deuren te laten sluiten. Want het kan zo zijn dat kinderen
mogelijk minder ziek worden door het coronavirus, maar dat wil nog niet
zeggen dat ze de ziekte niet over kunnen brengen.

Rutte zegt dat het virus er is en bij ons zal blijven. Hij stelt ook als feit dat “een groot deel van de Nederlandse bevolking met het virus besmet zal raken.” Zijn strategie is de verspreiding van het virus af te remmen om
tegelijkertijd gecontroleerd groepsimmuniteit opbouwen. Het is een
strategie die veel vragen oproept in binnen- en buitenland. De WHO
waarschuwt zelfs nadrukkelijk voor het beleid van deze regering. Tijdens
het debat in de Tweede Kamer over het coronavirus is rechtgezet dat
niet het opbouwen van groepsimmuniteit het doel is van de strategie van
het kabinet. Duidelijk is dat het doel is om kwetsbare mensen te
beschermen en er geen piek op de zorg komt, zodat ons zorgstelsel niet
overbelast raakt. 

Help de zorg
Zorgverleners verdienen alle steun die mogelijk is. Want zij zijn de mensen die in de frontlinie staan, die zo goed mogelijk zorgen voor de mensen die ziek worden. Ze moeten zich geen zorgen hoeven maken of er wel voldoende materialen zijn om het werk goed en gezond te kunnen blijven doen.
Dagelijks stromen bij de SP de meldingen binnen van zorgverleners die
zonder bescherming hun werk moeten of die bijna zonder zitten. Meerdere
ziekenhuizen en huisartsen zijn helemaal of bijna door hun voorraden
heen. Er moet alles op alles worden gezet om ervoor te zorgen dat er
voldoende mondkapjes en ander beschermend materiaal is. Door onze druk
heeft het kabinet nu toegezegd dat ze persoonlijke beschermingsmiddelen
zoals mondkapjes gaan vorderen van andere sectoren zoals de industrie,
zodat onze zorgverleners meer middelen beschikbaar hebben.

Ontwikkeling van een vaccin
De ontwikkeling van een vaccin is nu topprioriteit. We moeten volop
inzetten op onderzoek. En we moeten maatregelen nemen om te voorkomen dat farmaceuten coronavaccins als verdienmodel gaan gebruiken. Of dat - zoals president Trump liet zien – de grootste rijkaards vaccins voor zichzelf gaan opeisen.

We mogen het niet laten gebeuren dat de
farmaceutische industrie hier woekerwinsten uit gaat slaan waar wij als samenleving voor opdraaien.

Daarom zijn we blij dat er een voorstel van de SP is aangenomen waardoor het kabinet zich nu hiervoor moet gaan
inzetten. Zo kunnen we voorkomen dat als er een vaccin is, het vaccin
door één bedrijf wordt gemonopoliseerd en niet beschikbaar is voor
iedereen.

Reactie toevoegen

U bent hier