h

Wel samenwerken, maar niet zo !

13 mei 2020

Wel samenwerken, maar niet zo !

Foto: SP

Het mag wat kosten, de samenwerking in de regio Noord Oost Brabant. Maar liefst 1.3 miljoen euro voor de komende vier jaar. Want op de SP en Lijst Blanco na, stemden alle fracties in met het verlengen van die samenwerking voor de komende vier jaar. Terwijl we als raad over meer dan de helft van het beschikbare geld geen zeggenschap hebben. Mogen we alleen “kennis van nemen”. En de beoogde doelen vooral bestaan uit: opstellen, accenten leggen, ontwikkelen, stimuleren, zorgen voor, participeren, lobbyen, stimuleren, verkennen en helpen. Weinig concreets dus, maar reclametaal.

Op grond van een convenant, waarin vooral de bestuurders een grote rol spelen en wij als raad maar zeer beperkt invloed op kunnen uitoefenen. En ja, samenwerken moet op een aantal gebieden. Dat vinden wij als SP ook.

Maar in onze optiek kan dat op ambtelijk niveau georganiseerd worden zoals ook bij veel andere samenwerkingsverbanden. Kunnen we het geld wat nu naar de regio gaat gebruiken om het niet laten doorgaan van de extra verhoging van de OZB, die er nu ongetwijfeld gaat komen, te bekostigen. Daar hebben alle inwoners iets aan en dit geld gaat toch vooral naar het “feestje” van de bestuurders en de bijbehorende reclamecampagnes.

Helaas is de overgrote meerderheid van onze raad in Meierijstad bereid dat geld wel te investeren in mooie woorden en vage doelen. Waar gemeenschapsgeld gaat naar zaken, die volgens ons toch zeker door het bedrijfsleven betaald zouden kunnen en moeten worden.

Reactie toevoegen

U bent hier