h

Tijdelijke woningen als verdienmodel?

27 september 2020

Tijdelijke woningen als verdienmodel?

Een projectontwikkelaar wil op een stuk rond aan de Beukelaarstraat in Veghel (Tussen de Udensweg en deels op het garageplein en op de grond rond een boerderij daar in die hoek) 250 wooneenheden realiseren voor spoedzoekers. Daarbij vragen wij ons af: Waarom kan een commerciële partij met een plan komen om 250 tijdelijke woonunits te bouwen voor spoedzoekers, terwijl het corporaties blijkbaar al jaren maar niet lukt om semipermanente woningen te realiseren? Ondanks diverse concrete suggesties en ideeën, die door ons als SP in de loop der jaren zijn aangeleverd.

Om dat te verklaren moeten we even een rekensommetje maken. Het gaat over 250 “woningen”, 15 jaar maal 12 = 180 maanden en zeg maar gemiddeld 700 euro huur per maand. Dan kom je dus uit op 250 x 180 x 700 = € 31.500.000,-- Inderdaad: meer dan 31 miljoen euro. Want reken maar, dat die huurprijs gevraagd gaat worden en ook betaald, door mensen die klem zitten en geen kant op kunnen. En dan waarschijnlijk nog recht hebben op huursubsidie voor de units die wat “goedkoper” zijn.

Als projectontwikkelaar koop je dus een garage, een paar boerderijen en een flinke lap grond. Wat zal dat moeten kosten? Zeg 4 miljoen. Waarvan de waarde behouden blijft of zelfs toeneemt. Dan bouw je in en om de garage je wooneenheden en investeert daarin ook nog eens 15 miljoen. Anderhalf miljoen om het terrein in te richten en zeg vijf miljoen aan rentelasten als je het geheel moet financieren. Onderhoudskosten zijn er nauwelijks de eerste vijftien jaar, maar wel voor inning van huren en leegstand bij wisseling van huurders. Neem daar een miljoen voor dan kom je uit op 21½ miljoen.

Kun je toch een winst maken van 10 miljoen euro over de ruggen van mensen die geen andere keus hebben. Mooi verdienmodel dus voor een “durfkapitalist”.

We zijn geen economen en maken maar inschattingen, maar we zouden graag het echte financiële plaatje dat er aan ten grondslag ligt willen inzien. Om te weten of de strekking van dit betoog inderdaad klopt. Want de basisgedachte van een projectontwikkelaar blijft toch, dat hij geld wil verdienen met de investeringen die hij doet. En dat lukt blijkbaar.

Hoe komt het dan, dat een corporatie met eigen kapitaal zonder rentelasten niet in staat is om een project als dit te realiseren? Met beduidend minder kosten dus zou het dan toch mogelijk moeten zijn om soortgelijke woningen voor spoedzoekers te realiseren voor huurprijzen die echt betaalbaar zijn. Wie het snapt mag het zeggen.

Reactie toevoegen

U bent hier