h

Verkiezingen in zicht.

29 oktober 2020

Verkiezingen in zicht.

Eerst natuurlijk de verkiezingen in de Verenigde Staten waar al maanden over gesproken wordt, maar in het voorjaar toch ook de landelijke verkiezingen in Nederland. In een tijd die overschaduwd wordt door de Corona-crisis. Die niet alleen voor veel mensen het  nodige verdriet en ellende heeft teweeg gebracht, maar ook tegenstellingen heeft aangewakkerd. En gezorgd heeft voor een inmiddels overwerkte en uitgeputte groep artsen, verplegers en verzorgers. Maar ook een crisis die zaken duidelijk heeft gemaakt. Zoals bijvoorbeeld welke beroepen er écht toe doen. Dat marktwerking niet zo zaligmakend is als altijd werd beweerd. Dat de overheid toch op bepaalde zaken regie had moeten houden of weer moet krijgen. Dat bezuinigen niet altijd de oplossing is, maar dat veel kapot gemaakt heeft. Met andere woorden: dat het neoliberale denken en handelen van de laatste vijftien jaar nu zijn tol eist. Als SP hebben wij daar al die jaren tegen gestreden en zijn niet – zoals de PvdA en Groen Links – meegegaan in hun denkrichting.

En ook in het nieuwe verkiezingsprogramma dat nu vorm en inhoud begint te krijgen blijven we consequent pleiten voor een meer sociale maatschappij. Waarbij veel punten inmiddels vanwege de crisis door andere partijen gedeeld worden. We pleiten voor meer rechtvaardigheid, een eerlijkere verdeling en de mensen als nieuwe maat. Zoals dat van de SP verwacht mag worden en al jaren streefdoelen zijn. Vanuit onze gedeelde waarden van menselijke waardigheid, solidariteit en gelijkwaardigheid.

Als afdeling Meierijstad hebben ook wij inmiddels ons commentaar mogen leveren op de eerste versie van het programma en binnenkort wordt de aangepaste versie besproken tijdens de ledenvergadering van 11 november. Op het congres van 12 december wordt het definitieve programma vastgesteld. Net als de kandidatenlijst. In een tijd dat nadrukkelijk duidelijk is geworden hoezeer ons gedachtengoed een bijdrage kan leveren aan de “post-corona-tijd”.

Het nieuwe normaal zal er een moeten zijn van meer oog voor welzijn in plaats van voor

welvaart en bijvoorbeeld BNP. (Bruto Nationaal Product). Met andere woorden: de mens

centraal in plaats van geld.

Reactie toevoegen

U bent hier