h

Woonmeij informeert leden woningbouwplannen

1 december 2020

Woonmeij informeert leden woningbouwplannen

Complimenten voor Woonmeij. Tijdens de ledenvergadering informeert directeur Wonders de leden over de woningbouwplannen komend jaar. En deelt dit met de leden. Tonnie Wouters, lid van de bouwvereniging, was aangenaam verrast dat er komend jaar 17 nieuwbouwwoningen gebouwd worden EN 57 verplaatsbare woningen. Plus 14 aankoop woningen die weer in de verhuur gaan. Een duppel op de gloeiende plaat gezien het tekort aan betaalbare woningen. Ook informatie dat er voor 398 woningen in 2021 geinvesteerd wordt. Of die plannen allemaal door gaan zal de praktijk bewijzen. Maar er wordt aan gewerkt. In ieder geval door Woonmeij.

Dit in tegenstelling wat het college van B&W de raad vertelt. Geen informatie welke plannen in voorbereiding zijn. Geen informatie dus over de plannen van Woonmeij. Reden voor de SP fractie vragen aan het college te stellen.

Al jarenlang wordt er met de regelmaat van de klok door verschillende raadsleden naar de stand van zaken gevraagd over actuele woningbouwplannen.

Ook voor het jaar 2021 is deze vraag gesteld. Met name ook over de voortgang m.b.t. de toegezegde semipermanente woningen en de locaties, waar dit gerealiseerd zou worden.

Vandaag 1 december was er de ledenvergadering van woningbouwvereniging Woonmeij. De SP was aangenaam verrast met de plannen die directeur Wonders met de leden heeft gedeeld.

Volgend jaar worden er 57 verplaatsbare woningen en 17 nieuwbouw woningen gebouwd. Ook meldde Wonders dat er voor 2021 voor 389 woningen wordt geïnvesteerd. Complimenten voor Woonmeij.

Maar het roept bij de SP toch vragen op. En wel de volgende:

  1. Is het college ook (al langer) op de hoogte van deze plannen?
  2. Zo ja, waarom zijn wij als raad daar dan niet voorafgaand aan deze ledenvergadering daarover geïnformeerd?
  3. Is een actieve informatieplicht vanuit het college hier niet op van toepassing?
  4. Worden de verplaatsbare woningen alleen in Schijndel gerealiseerd, of ook elders in Meierijstad gebouwd? De rest van de eerder toegezegde honderd door AREA?
  5. Bij verplaatsbare woningen is een versnelde procedure mogelijk, waardoor een beperkte bestemmingsplanprocedure nodig is. Die dus mogelijkheden biedt om snel aan de slag te gaan? Waarom heeft het tot eind 2020 moeten duren voor de eerste resultaten dan eindelijk in beeld komen?

Graag mondelinge beantwoording in de raadsvergadering van december a.s.

Reactie toevoegen

U bent hier