h

Monumenten, bomen, landschappelijke ensemblewaarden, etc. Wat weg is, komt nooit meer terug

28 januari 2021

Monumenten, bomen, landschappelijke ensemblewaarden, etc. Wat weg is, komt nooit meer terug

Foto: SP

De SP is blij met deze erfgoed visie. Voor de SP reden om zeker voor de Erfgoedvisie te stemmen.  De visie kan in de praktijk, in het veld, een succes worden. Een belangrijke voorwaarde is dan wel handhaven. En daar zit het probleem. Tijdens de commissie werd duidelijk dat de meerderheid van de raad het niet nodig vindt dat er meer handhavers moeten komen. Meierijstad met 185,52 km oppervlakte. Met 5 personen die moeten handhaven op bouwen, bouwvergunningen, kappen van bomen, aanleg, bestemmingsplannen en monumenten. De WABO’s worden genoemd. Oftewel handhavers op de Wet Algemene Bepaling Omgevingsrecht. Daar worden prioriteiten gesteld. En ik durf de weddenschap aan dat handhaven op ons erfgoed, als laatste in beeld is.

SP raadslid Tonnie Wouters:

De meerderheid van de raad wil geen extra handhavers ter bescherming van ons erfgoed. Wethouder van de Pas doet er nog een schepje bovenop. Ja, we komen wel eens te laat, en ja dan is het muurtje wat genoemd werd, dat is dan weg. Deze uitspraak is in de ogen van de SP  funest. Dit lijkt mensen en projectontwikkelaars een vrijbrief te geven, ga je gang maar. Misschien komt er een handhaver en misschien is die ook nog op tijd. De wethouder en college moeten om bij het voorbeeld van het muurtje, eisen dat het muurtje hersteld wordt. En wanneer dat niet meer kan, een flinke boete laten betalen. Dan neem je deze erfgoed visie, ons erfgoed dus, serieus. 

De SP heeft er in een stemverklaring op gewezen, op de gemiste kans om ons erfgoed veilig te stellen.

Monumenten, bomen, landschappelijke ensemblewaarden, en meer. Wat weg is, komt nooit meer terug

Reactie toevoegen

U bent hier