h

Wie gaat die 375.000,- betalen ??

16 januari 2021

Wie gaat die 375.000,- betalen ??

Foto: SP

De gemeente Meierijstad maakt deel uit van een regionaal samenwerkingsverband, waarin 17 gemeenten uit de regio en twee waterschappen projecten aanpakken die “grensoverschrijdend” zijn. Dat wil zeggen dat die beter regionaal aangepakt kunnen worden dan door individuele gemeenten. Met een actuele samenwerkingsagenda en forse ambities. Op het gebied van vestigingsklimaat, leefomgeving, klimaat, energie, veehouderij en gezond eten en minder verspilling. Om dat allemaal te kunnen uitvoeren draagt elke gemeente vier euro per inwoner per jaar bij aan de Regio Noordoost Brabant. Ruim 320.000 euro per jaar dus voor Meierijstad. Wij waren dan ook zeer verbaasd toen we in een raadsinformatiebrief lazen, dat de gemeente Meierijstad nog eens 375.000 (drie jaar lang 125.000) gaat uitgeven aan het project Circulair Food Center. (waarom een modieuze Engelse term?, maar dat terzijde.)

Met Samen Tegen Voedselverspilling wil Meierijstad uitgroeien tot het Europese centrum op dat gebied. Met de ambitie Nederland koploper in de wereld te maken als het gaat om verspillingsvrij en circulair produceren en consumeren van voedsel (waarom geen food?) en voedselverpakkingen. Ze noemen ook de Regio Deal, waarin dit als sleutelproject is genoemd.

Daarom snappen wij niet, waarom dit project niet bekostigd wordt vanuit die regio en haar ambities. En vanuit dat gremium bijgedragen wordt aan dat project. Daarom hebben wij als SP vragen gesteld aan het college over deze uitgave. Waarmee toch weer bijna anderhalve euro per inwoner extra wordt besteed aan een ambitie en project dat ons inziens beter past binnen de regio en die financiering. Waaraan we al hebben bijgedragen. Ook al is het een soort voortzetting op de in Meierijstad gevestigde verspillingsfabriek en bijbehorende stichting. We zijn benieuwd naar de antwoorden hierop.

Reactie toevoegen

U bent hier