h

Wijkbewoners Grevekeur in actie!

30 juli 2021

Wijkbewoners Grevekeur in actie!

Foto: SP

Bewoners van de Grevekeur zijn in actie om de al 41 jaar trouwe beheerder van het Veronica dierenparkje in hun wijk te behouden. Deze beheerder is op non-actief gesteld door de Stichting, dier, mens en natuur Meierijstad. Voor de SP reden om vragen te stellen. Dezelfde dag krijgen we al antwoord. Fijn. Met de antwoorden zijn we minder tevreden. De gemeente had op zijn minst een poging moeten wagen, gezien de maatschappelijke impact. We zijn benieuwd wat de bewoners van deze antwoorden vinden.

1200 wijkbewoners vragen de gemeente te bemiddelen in een conflict tussen de Stichting dier, mens en de beheerder. Afgelopen dinsdag zijn de initiatiefnemers bij de gemeente op gesprek geweest. Niet om te stellen dat de Stichting weg zou moeten. Een gesprek, om niet alleen via handtekeningen, maar ook mondeling namens de wijkbewoners de gemeente te vragen te bemiddelen in deze kwestie.

Onze vragen;

1.  Klopt het dat er letterlijk is gezegd, de gemeente gaat niet bemiddelen?

Antwoord: In de overeenkomst tussen gemeente en stichting zijn de verantwoordelijkheden van zowel stichting als gemeente vastgelegd (Artikel 2 van de overeenkomst), waarin staat dat de stichting verantwoordelijk is voor het beheer, onderhoud en de exploitatie van de dierparken. De gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud aan het vastgoed en het groot onderhoud aan weiden, bomen en beplanting, incl. hekwerken, kennisdeling, en ophalen van mest en afvalstoffen. Vanuit deze verantwoordelijkheidsverdeling ziet de gemeente geen rol in te treden in de ontbonden samenwerking van stichting en beheerder.

2.  Klopt het dat de gemeente subsidie verstrekt aan genoemde Stichting?

Antwoord: Ja, dat klopt.

3.  Bent u met mij van mening dat de gemeente dan toch ook enige verantwoordelijkheid heeft in deze?

Antwoord: De verantwoordelijkheden van zowel stichting als gemeente zijn opgenomen in de overeenkomst ( overeengekomen 12-12-2019). Zie voor de verantwoordelijkheden de beantwoording vraag 1. V.w.b. het behoud van het Veronicapark hebben we aangegeven dat er geen sprake van is dat het Veronicapark zou moeten verdwijnen, het park is immers een voorziening die toegevoegde waarde levert aan de wijk.

4. Wij als SP snappen dat de gemeente zich niet kan/wil bemoeien met interne zaken die bij welke Stichting dan ook aan de orde zijn. Echter in dit geval zijn de wijkbewoners ook betrokken en een partij. En natuurlijk het dierenwelzijn van de dieren in het parkje. Wat is er op tegen dat u in ieder geval een bemiddelingspoging onderneemt om het conflict op te lossen?

Antwoord: De gemeente zet in op normalisatie van de situatie en heeft in de gesprekken met zowel stichting als initiatiefnemers van de petitie een beroep gedaan op hun bereidheid om met elkaar het gesprek aan te gaan om zorgen en ideeën met elkaar te delen, gericht op een schoon, veilig en prettig dierpark voor dieren en omwonenden. We hebben aangeboden om aan te sluiten bij de gesprekken tussen stichting en omgeving.

Met vriendelijke groet,

C. van der Pas

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier