h

huisvesting arbeidsmigranten

14 september 2021

huisvesting arbeidsmigranten

Foto: Meierijstad / Meierijstad.nl

Op 6 juni 2019 is de beleidsnotitie huisvesting arbeidsmigranten ‘Maak er werk van’ vastgesteld. Onderdeel van de beleidsvisie zijn ook de beleidsaanbevelingen van de toenmalige projectgroep. Een van de ambities is 2000 tot 2500 extra bededen voor arbeidsmigranten te realiseren. We zijn nu twee jaar verder. In de afgelopen twee jaar zijn natuurlijk al arbeidsmigranten gehuisvest. En komen er steeds meer aanvragen van verschillende partijen die een vergunning vragen om arbeidsmigranten te mogen huisvesten.

In de afgelopen twee jaar is er ook een onderzoek geweest van het landelijke Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten. En zijn ook de aanbevelingen van het Aanjaagteam  aan de Kamer en regering overhandigd. In de notitie van Meierijstad zijn al een aantal aanbevelingen van het Aanjaagteam die zij doen, al opgenomen. Heel goed. Maar nog niet alle. Wellicht is het tijd om de beleidsnotie te evalueren en daar waar nodig aan te passen aan de huidige ontwikkelingen. De SP fractie heeft op voorhand enkele vragen;

 1. Zijn alle beleidsaanbevelingen van de projectgroep overgenomen bij de uitvoering van het beleid?
 2. Zo nee, waarom niet?
 3. Is het in de notitie opgenomen Convenant arbeidsmigranten in de praktijk in gebruik?
 4. Legt u tot nu toe alle huisvesters/werkgevers het Convenant arbeidsmigranten voor ter ondertekening?
 5. Zo nee, waarom niet?
 6. Hebben alle huisvesters/werkgevers het Convenant ondertekend?
 7. Zo nee, hoeveel niet en waarom werd er geweigerd?
 8. Wat is het beleid als de huisvester/werkgever niet wil ondertekenen?
 9. Is bij u bekend waar arbeidsmigranten wonen, waar ze werken en via welke werkgever of uitzendbureaus dat gebeurt?
 10. Is bij u bekend of alle uitzendbureaus in Meierijstad zijn gecertificeerd volgens het keurmerk van de Stichting Normering van Arbeid (SNA)
 11. Zo nee, is bekend hoeveel wel?
 12. Bent u net als Boxtel en St Michielsgestel proactief op zoek naar arbeidsmigranten die hier wonen, maar niet juist staan ingeschreven?
 13. Bent u het met mij eens dat het beter is om het arbeidscontract en wooncontract te ontkoppelen zodat de werknemer beter beschermd wordt tegen kwaadwillende ondernemers?
 14. Bent u het met mij eens dat een verhuurdersvergunning een goed instrument zou zijn om op te kunnen treden tegen oneigenlijk gebruik van woningen?

SP fractie, Tonnie Wouters

We houden u op de hoogte!

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier