h

125.000 voor een feestje!!

7 november 2021

125.000 voor een feestje!!

Foto: SP

Iedereen houdt wel van een feestje. Zo ook het college van B. en W. in Meierijstad. Ze willen een feestje organiseren voor maar liefst 125.000,- euro.  "Dan hebben we zeker iets groots te vieren?"  Nou iets groots?  Het is feestje ter gelegenheid voor het 200-jarig bestaan van de Zuid Willemsvaart, in de volksmond ook wel "het Kanaal" genoemd. De SP vindt dit een smak geld. Maar volgens het college biedt dit feestje juist een kans om de economische en verbindende kracht van de vaarroute te onderstrepen te verstevigen.  De SP vraagt zich af, moet dit wel zoveel kosten, en voor wie is dit feestje bedoeld?  "We zitten niet op een feestje te wachten voor de Bobo's, op kosten van de gemeenschap" aldus SP-raadslid Ruud Merks.

Het college blijft vaag als het gaat, om de exacte invulling van het feestje. Wordt de bevolking erbij betrokken? Het bedrijsfleven is zeer postief, maar wat hun (financiële) bijdrage is, blijft in het ongewis.

Het kan wel wat minder

Volgens de SP-fractie kun je wel op een beperkte wijze stilstaan bij dit heugelijk moment. Je zou dan kunnen denken aan een tentoonstelling en/of een educatief programma voor de scholen. 

Naast de SP vond ook de fractie van Gemeentebelangen dat het bedrag wel heel erg hoog is. De SP sloot zich aan bij hun voorstel om 100.000,- van de 125,000,- te schrappen.  "je kunt deze ton beter steken in de de bestrijding van armoede"  aldus de woordvoerder van Gemeentebelangen.  Geen enkele andere partij (naast de SPdan) stemde hiermee in.

Toen bleek dat dit voorstel geen meerderheid ging halen, diende SP Raadslid Ruud Merks een motie in, met het volgende verzoek aan het college

  1. voor het geraamde bedrag in het kader van het 200-jarig bestaan van de Zuid-Willemsvaart een overzicht van activiteiten en projectenplan aan de raad voor te leggen.
  2. Daarbij duidelijk aan te geven:
  1. op welke wijze inwoners van Meierijstad en de lokale horeca bij dit feest worden betrokken;
  2. welke partijen uiteindelijk bij de financiering van dit feest betrokken zijn;
  1. De raad hierover voor 1 februari 2022 via een raadsinformatiebrief te informeren.

De stemming over deze motie is pas aanstaande donderdag. Maar tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag bleek dat dit al veel te veel gevraagd is voor de meeste partijen. Alleen Hart en Gemeentebelangen gaan vooralsnog onze motie gaan steunen.

Ruud Merks: "Het is toch te gek voor woorden, dat partijen gezien dit gevoelige onderwerp, geen behoefte hebben om op z'n minst vooraf geïnformeerd te willen worden. en hun controlerende taak als raadslid op te pakken."

Reactie toevoegen

U bent hier