h

open brief aan Area en Woonmeij: Geen huurverhoging!

9 januari 2022

open brief aan Area en Woonmeij: Geen huurverhoging!

Foto: SP

Verhuurdersheffing wordt afgeschaft.

Al jarenlang betalen woningcorporaties een verhuurdersheffing aan het Rijk. Een extra belasting opgebracht door huurders, verdwijnt in de Nederlandse schatkist. Woonmeij en Area moeten vele, vele miljoenen per jaar afdragen. Schandalig.

SP-fractievoorzitter Ruud Merks: Naar het zich laat aanzien wordt deze verhuurdersheffing volgend jaar afgeschaft. Eindelijk. Want de vele, vele miljoenen kunnen nu gebruikt gaan worden in het belang van de huurders in Meierijstad. Isolatiemaatregelen aan de huurwoningen, beter onderhoud, het bouwen van nieuwe woningen, daar waar nodig groot-onderhoud, extra service en meer. Zowel Area als Woonmeij staan bekend als en noemen zichzelf ook sociale verhuurders.

Voor de SP reden om onderstaande Open Brief naar de twee grootste verhuurders in Meierijstad te sturen; 

Hieronder de OPEN BRIEF

Geacht bestuur van Area en Woonmeij

Het doet de SP deugd dat de verhuurdersheffing afgeschaft lijkt te gaan worden. Wij gaan ervan uit dat ook u hier geen bezwaar tegen zult hebben maar blij mee bent.

Het geeft u meer ruimte en mogelijkheden om uw taak als sociale verhuurder nog meer in de praktijk te brengen. Het geeft u ook de mogelijkheid dit aan uw huurders kenbaar te maken.

Vorig jaar werd vanuit het Rijk besloten de huurverhoging dit jaar op 0% te zetten. De SP roept u op om ook komend jaar de huurverhoging opnieuw op 0% te zetten. Niet omdat het moet, maar omdat het kan.

  1. Gebruik een deel van de vele, vele miljoenen om ook komend jaar 0% huurverhoging door te voeren.
  2. U bent er vrij in om geen huurverhoging door te voeren. Wellicht als er toch een verplichting is van het Rijk, zijn er mogelijkheden om ontheffing aan te vragen.
  3. U bent bekend met het gegeven dat ook onder uw huurders  mensen zijn die met de stijgende prijzen met moeite elke maand nog rond kunnen komen.
  4. Een woning van 720 euro wordt nog sociale huurwoning genoemd. Echter wanneer je de pech hebt net boven de grens te zitten om voor huurtoeslag in aanmerking te komen ben je al een flink deel van je inkomen kwijt aan de huur.

Er zijn zeker nog meer argumenten te noemen om de huur niet te verhogen. Bijvoorbeeld, de hogere energielasten. Er is zelfs al sprake van energiearmoede. Een enorme inflatie komend jaar. Allemaal zaken waar u niets aan kan doen. Aan de hoogte van de huur kunt u wel iets doen. Voorkomen dat de huur komend jaar gaat stijgen.

Wij roepen u op om ook komend jaar geen huurverhoging door te berekenen.

Namens de SP-Meierijstad

Ruud Merks

Reactie toevoegen

U bent hier