h

"we hadden veel verder kunnen zijn"

13 januari 2022

"we hadden veel verder kunnen zijn"

Foto: SP

Soms moet je in de politiek erg veel geduld hebben.Zeker als je vanuit de oppositie iets voor elkaar wilt krijgen. SP raadslid Kees van Limpt:  "Maar af en toe lijkt geduld toch beloont te gaan worden. Al lijkt het erop, dat je dan de Raad van State nodig hebt om te bereiken wat je ooit eerder hebt voorgesteld." Dat lijkt nu te gebeuren als het gaat over de N279 en de aansluiting op de industrieterreinen in Veghel. Al in 2016 destijds in de gemeente Veghel kwamen wij als SP met het idee om te onderzoeken, of een aansluiting bij de Maxwell Taylorbrug mogelijk zou zijn. Om met een ovatonde boven de N279 of een rotonde een stukje verderop richting Veghel de verbinding met de N279 te realiseren. Maar de coalitie besliste anders. Er moest een twaalf miljoen kostende verbinding komen van Keldonk naar de industrieterreinen. Een aanslag op ruimte en de natuur. En op de gemeentelijke portemonnee.

Nu de Raad van State het Provinciaal inpassingsplan heeft afgekeurd schrijft het college in antwoord op onze vragen daarover het volgende: Naast vertraging in deze  beide projecten, geeft de vernietiging van het PiP ook de mogelijkheid om met de kennis van nu nog eens te kijken naar keuzes die in het verleden zijn gemaakt. Bijvoorbeeld met betrekking tot de aansluiting N279-Rembrandtlaan-Taylorbrug.” In gesprek met de provincie mogelijke wijzigingen te onderzoeken, schrijven ze verder.

Met andere woorden: toch gaan kijken naar alternatieven, zoals wij die destijds al hebben aangereikt. Hoezo met de kennis van nu? Met de input van toen hadden we nu al veel verder kunnen zijn. Maar zoals gezegd: soms moet je  geduld hebben om uiteindelijk toch je gelijk te krijgen. We wachten de verdere ontwikkelingen hier dan ook met belangstelling af.   Beter laat dan nooit...

Reactie toevoegen

U bent hier