h

Eerste hulp bij energie-armoede

25 april 2022

Eerste hulp bij energie-armoede

Foto: SP

De SP Meierijstad heeft steeds aandacht gevraagd voor energie-armoede. Energie-armoede betekent dat gezinnen een te groot deel van het inkomen aan energiekosten moeten uitgeven. Dat heeft grote gevolgen. Er kunnen schulden ontstaan. Of nog erger: te weinig geld om van te leven. In Meierijstad zijn gelukkig de eerste stappen gezet om mensen te helpen. De gezinnen met de laagste inkomens hebben wat lucht gekregen. Vóór 1 mei van dit jaar ontvangen deze gezinnen € 800,-- energietoeslag. De SP Meierijstad vraagt wel uitdrukkelijk aandacht voor de gezinnen die niet bekend zijn bij de gemeente.  (vertel dit ook aan uw buren, vrienden, kennissen en collega's, die mogelijk in aanmerking kunnen komen, voor een toeslag)

Energie-armoede

Door snel een toeslag van € 800,-- uit te betalen aan gezinnen met een laag inkomen, helpt Meierijstad deze mensen in nood direct. SP Meierijstad blijft zich inzetten voor mensen die het moeilijk hebben. De sterk gestegen prijzen voor gas en licht zijn funest als je inkomen laag is. Zo’n gezin krijgt direct te maken met energie-armoede. Teveel geld gaat op aan betalen van de gasrekening. Doordat er dan (te) weinig geld overblijft voor andere zaken, hebben mensen moeite om hun dagelijkse boodschappen te betalen. Daarom is de energietoeslag van groot belang. Ondanks de goede bedoelingen zijn er gezinnen die niet bereikt worden. Vaak speelt schaamte een rol. SP Meierijstad doet daarom een dringend beroep op iedereen met een laag inkomen. Meldt u a.u.b. bij de gemeente. Alleen dan kan er hulp geboden worden. U kunt ook beroep doen op onze (gratis) SP hulpdienst

Wie hebben recht op deze toeslag?

Inwoners die een uitkering, bijzondere bijstand of een minimaregeling in de periode 1 januari tot 31 maart 2022 van gemeente Meierijstad hebben ontvangen, hoeven zelf niets te doen. Zij ontvangen uiterlijk 1 mei 2022 € 800,- tegemoetkoming op de bij ons bekende bankrekening.
Ook ouderen met een aanvullende inkomensvoorziening (AIO uitkering) van de Sociale Verzekeringsbank krijgen de tegemoetkoming automatisch.

Inwoners die niet bij de gemeente Meierijstad bekend zijn, omdat zij geen uitkering van gemeente Meierijstad hebben ontvangen in die periode, maar mogelijk wel tot de doelgroep behoren, kunnen vanaf 1 mei 2022 een aanvraag hiervoor bij de gemeente indienen. Er wordt geen rekening gehouden met vermogen. Maar wel met inkomen. Inwoners komen in aanmerking voor de energietoeslag als het netto inkomen minder is dan 120% van de bijstandsnorm. Dit komt neer op minder dan netto per maand (exclusief vakantietoeslag)

Vanaf 21 jaar

  • Alleenstaand € 1.244,54
  • Samenwonend/getrouwd € 1.777,92

Vanaf AOW leeftijd

  • Alleenstaand € 1.382,89
  • Samenwonend/getrouwd € 1.872,50

Maar ook als het inkomen net iets meer is, of als er bijzondere
omstandigheden zijn is een energietoeslag soms toch mogelijk.
Meierijstad levert maatwerk in individuele gevallen en nodigt inwoners bij twijfel uit om contact te zoeken met uitvoerend Werkatelier Toegang en een aanvraag te doen. Op het aanvraagformulier (vanaf 1 mei beschikbaar) is de mogelijkheid opgenomen om de energietoeslag toch te kunnen aanvragen, ook als niet aan alle voorwaarden wordt voldaan.

Reactie toevoegen

U bent hier